Sökning: "Psykiatri 2"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Psykiatri 2.

 1. 1. "Ett samtal om dagen" Sjuksköterskans erfarenhet av hur dagliga samtal påverkar den psykiatriska omvårdnaden

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sheima Thuresson; Hanna Jarl; [2019]
  Nyckelord :dagligen; omvårdnad; patientrelation; psykiatri; samtal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa ökar i samhället och forskning pekar på att samtalet och en professionell relation mellan sjuksköterska och patient är av stor vikt för den psykiatriska omvårdnadens betydelse. Det finns evidens för att patienter upplever att samtalen är för få inom slutenvården. LÄS MER

 2. 2. När psykiatri möter somatik : En intervjustudie om sjuksköterskors upplevelser av vården vid samsjuklighet inom psykiatrisk heldygnsvård

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anna Broberg; Lotten Hesselgård; [2019]
  Nyckelord :caring; comorbidity; nursing; psychiatric; somatic; omvårdnad; psykiatri; samsjuklighet; sjuksköterskor; somatik;

  Sammanfattning : Bakgrund: Då patienter med psykisk sjukdom har ökad risk att utveckla somatiska sjukdomstillstånd ökar även det somatiska omvårdnadsarbetet inom psykiatriska heldygnsvård. Detta ställer ökade krav på kunskap hos sjuksköterskor inom psykiatriska heldygnsvården att möta somatiska sjukdomstillstånd och samsjuklighet. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelse av vårdkvalitet och tillfredsställelse med vården på psykiatriska vårdavdelningar

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linda Komatovic; Anna Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Psychiatry; inpatient; quality of care; satisfaction; nursing; Psykiatri; heldygnsvård; vårdkvalitet; tillfredsställelse; omvårdnad;

  Sammanfattning : Background: To improve and develop the psychiatric care it is important to evaluate the patient’s experiences. Regarding inpatient psychiatric care the patients’ experiences of satisfaction and quality of care is researched to a relatively small extent. For this reason, it can be difficult to identify important development areas. LÄS MER

 4. 4. Hur behandlar jag mig själv i svåra stunder? : Uppfattning av självmedkänsla och Self-Compassion Scale bland vuxna med adhd.

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Lina Pavlik; [2017]
  Nyckelord :Adhd; Psychiatric care; Self-Compassion; Adhd; Psykiatrisk omvårdnad; Självmedkänsla.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare psykologisk forskning har visat på samband mellan hög grad självmedkänsla och välbefinnande samt att låg grad självmedkänsla haft samband med psykopatologi. Lite vårdvetenskaplig forskning har gjorts om självmedkänsla och begreppet anses fortfarande relativt okänt. LÄS MER

 5. 5. Närståendes erfarenheter av den psykiatriska sjukvården. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sofie Gustafsson; Emma Elgan; [2016]
  Nyckelord :Närstående; erfarenheter; psykiatri; litteraturstudie; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Psykiska sjukdomar är ett globalt problem och räknas idag som ett av de stora folkhälsoproblemen. Idag lever 38,2% av Europas befolkning med psykisk ohälsa och det är inte bara personen med psykisk sjukdom som berörs utan även personens närstående. LÄS MER