Sökning: "Psykiatrisk tvångsvård"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade orden Psykiatrisk tvångsvård.

 1. 1. Patienters upplevelser av psykiatrisk tvångsvård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Vache Simonsson; Sarah Loyal; [2023]
  Nyckelord :Involuntary treatment; Patients experiences; Psychiatric care; Tvångsvård; Patienters upplevelser; Psykiatrisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige vårdas cirka 3000 patienter inom tvångsvården i enlighet med lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) eller lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Detta gäller personer med allvarliga psykiatriska tillstånd där vård bedöms som absolut nödvändigt. LÄS MER

 2. 2. Närståendes upplevelser av psykiatrisk tvångsvård inom slutenvården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Caroline Ehrnström; Maria Jahnke; [2023]
  Nyckelord :Familj; Närstående; Psykiatrisk slutenvård; Tvångsvård; Upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom psykiatrin är tvångsvård en sista utväg vid allvarlig psykisk sjukdom när andra alternativ uteslutits och ska alltid ske med patientens bästa i fokus. Tidigare forskning om patienters upplevelser att tvångsvårdas har visat på chockartade och livsomvälvande upplevelser av att vara fråntagna sina rättigheter. LÄS MER

 3. 3. Processramen i psykiatrimål. Vårdbehovet och rättssäkerheten vid ansökan om fortsatt psykiatrisk tvångsvård/fortsatt rättpsykiatrisk vård. En kommentar till RÅ 2010 red. 105

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Allison Östlund; [2022-02-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den 1 september 2008 infördes en ny vårdform i den psykiatriska och rättspsykiatriska tvångslagstiftningen, öppen psykiatrisk tvångsvård/öppen rättspsykiatrisk vård. Den nya vårdformen innebär en möjlighet att föra över patienter som ges sluten psykiatrisk tvångsvård eller sluten rättspsykiatrisk vård till individuellt anpassad vård utanför sjukhuset. LÄS MER

 4. 4. Psykiatrisk tvångsvård utifrån ett etiskt perspektiv- Sjuksköterskans erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Michelle Axelsson; Olivia Svensson; [2022]
  Nyckelord :Etiska dilemman; Moralisk stress; Psykiatrisk tvångsvård; Sjuksköterskans erfarenheter; Vårdrelation;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Grunden i hälso- och sjukvårdslagen är att kunna ge förutsättningar genom lagar för att kunna ge en god vård som är frivillig. Inom den psykiatriska vården kan den frivilliga vården snabbt övergå till tvångsvård om patienten bedöms vara i behov av detta. LÄS MER

 5. 5. Tvångsvård av barn och unga med en psykiatrisk problematik : I gränslandet mellan LVU och LPT

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tove Hellqvist Anzelius; [2022]
  Nyckelord :Psykiatrisk problematik; annat socialt nedbrytande beteende;

  Sammanfattning : .... LÄS MER