Sökning: "Psykisk funktionsnedsättning"

Visar resultat 1 - 5 av 126 uppsatser innehållade orden Psykisk funktionsnedsättning.

 1. 1. Upplevda hinder på arbetsmarknaden hos arbetssökande personer med fysisk funktionsnedsättning En litteraturstudie med kvalitativ ansats

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Lilian Kaiss; Msgana Zeriet; [2020-06-26]
  Nyckelord :Occupational therapy; ; Systematics review; Disability; Unemployment;

  Sammanfattning : Bakgrund Funktionsnedsättning kan handla om intellektuell, psykisk eller fysisk nedsättning av förmåga. Den här studien fokuserar på fysisk funktionsnedsättning. Det kan innebära olika typer och grad av nedsättning, exempelvis rörelsenedsättning som kan resultera i en fysisk ohälsa som påverkar personens dagliga liv. LÄS MER

 2. 2. När är det dåligt nog? En kvalitativ studie av förvaltningsrättens domslut om resursskola med behandling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Daniella Barrera Benites; Frida Roos; [2020-05-26]
  Nyckelord :elever i behov av särskilt stöd; resursskola med behandling; psykisk ohälsa; ansvarsroll;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka elevers rättigheter till resursskola med behandling. Studien undersökte tio stycken domslut från förvaltningsrätten gällande överklagande av bistånd från Socialtjänsten där föräldrarna hade ansökt om resursskola med behandling men blivit nekade av socialnämnden. LÄS MER

 3. 3. Skogsbad för fler : tillgänglighetsanpassning av naturmiljöer

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elin Svensson; Tuva Hardorp; [2020]
  Nyckelord :shinrin-yoku; grönska; natur; hälsa; rörelseförmåga; rekreation; återhämtning; naturterapi; skogsterapi; skogsvandring;

  Sammanfattning : Med dagens teknikfokuserade och urbaniserade samhälle följer mycket stress och psykisk ohälsa. Personer med olika former av funktionsnedsättning mår dåligt i högre grad än resterande befolkning. Dessutom ökar antalet personer med funktionsnedsättning bland annat på grund av stigande ålder på befolkningen. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av kunskap och kompetens vid vård av multisjuka äldre med långvarig smärta : Ur sjuksköterskans perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Renata Bedyk; Anna Lind; [2020]
  Nyckelord :complex long-term pain; pain management; experience of care; specialist nurse; långvarig smärta som komplexitet; smärtbehandling; upplevelse av vård; specialistsjuksköterskor;

  Sammanfattning : Sjuksköterskor har lång erfarenhet av att möta och vårda multisjuka äldre som lever och lider av långvarig smärta. Smärtan kan visas som symtom orsakad av otillräckligt eller ej adekvat behandling. Det resulterar i en gradvis funktionsnedsättning både fysiskt och psykiskt hos multisjuka äldre. LÄS MER

 5. 5. ”Hade jag inte haft den hade jag nog inte alls varit den jag är idag” : En kvalitativ studie om identitet hos människor med bipolär sjukdom

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Rebecca Eklund; [2020]
  Nyckelord :Bipolar disorder; Identity; Bipolar disease; Mental health; Bipolär sjukdom; Identitet; Diagnos; Psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur bipolär sjukdom kan påverka en människas identitet. Tidigare forskning har föreslagit  att människor med bipolär sjukdom kan ha svårt att identifiera vem de verkligen är och att de kan ha en mindre utvecklad identitet. I denna kvalitativa studie genomfördes tio djupintervjuer som sedan kodades. LÄS MER