Sökning: "Psykisk hälsa och sociala medier"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden Psykisk hälsa och sociala medier.

 1. 1. Skolkuratorers arbete på högstadieskolor : En kvalitativ studie av skolkuratorers möjligheter och begränsningar för att främja ungdomars psykiska hälsa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Amanda Finnhult; Maja Ekelius; [2022]
  Nyckelord :School counselor; high school students; mental illness; opportunities; limitations; resources; Skolkurator; högstadieelever; psykisk ohälsa; möjligheter; begränsningar; resurser;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to gain an increased knowledge of the work that school counselors carry out in junior high schools to promote mental health and what opportunities and limitations there are in the profession as a school counselor. The empirical material has been collected through six semi-structured interviews with school counselors who work at various junior high schools. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevda samband mellan sociala medier och deras psykiska hälsa : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Rebecca Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Psykisk hälsa; Sociala medier; Kvinnor; Hälsa;

  Sammanfattning : Vi lever i en värld som bli allt mer digitaliserad och att vara uppkopplad och att använda sig av en mobil, dator eller surfplatta är nästan oundvikligt för att passa in i samhällets struktur. Det finns studier som visar på att frekvent användning av sociala medier kan ge besvär så som depressiva symtom, ångest och minskat självförtroende i form av bland annat kroppskomplex. LÄS MER

 3. 3. Sociala medier med fokus på psykisk hälsa hos gymnasieelever : En tvärsnittsstudie i en gymnasieskola

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Philip Bohlin; Johan Ekwall; [2022]
  Nyckelord :Hälsa; psykisk hälsa; sociala medier; skärmtid;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med den här studien var att undersöka sociala mediers eventuella samband  med den psykiska hälsan hos gymnasieelever. I undersökningen utreds om en ökad användning av skärmtid, tid på sociala medier och om sociala medie appar har något samband med psykisk hälsa. LÄS MER

 4. 4. Att leva uppkopplad : Ungdomars och unga vuxnas upplevelser av sociala medier – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Hanna Kristiansson Dalin; Jonathan Laitila; [2021]
  Nyckelord :Adolescents; experiences; mental health; self-esteem; social media; Psykisk hälsa; självkänsla; sociala medier; ungdomar; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sociala medier används idag av ungdomar och unga vuxna för att hålla sig socialt aktiva, ta del av vänners aktiviteter samt finna gemenskap. Självkänsla och känsla av sammanhang är delar som påverkar vår psykiska hälsa. Psykisk ohälsa beskrivs som ett individuellt tillstånd. LÄS MER

 5. 5. Användning av sociala medier och känsla av sammanhang : En enkätundersökning bland svenska universitetsstudenter

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Sebastian Torstensson; [2021]
  Nyckelord :känsla av sammanhang; psykisk hälsa; sociala medier; universitetsstudenter;

  Sammanfattning : När sociala mediers påverkan på människors psykiska hälsa har undersökts kvantitativt hittas ofta signifikanta negativa effekter. Sociala mediers positiva effekter har också undersökts, om än i mindre utsträckning. LÄS MER