Sökning: "Psykisk ohälsa skola"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade orden Psykisk ohälsa skola.

 1. 1. Hela världen i bakfickan : En kvalitativ studie om kuratorers arbete med unga och deras psykiska hälsa

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Alba Borglund; [2020]
  Nyckelord :Mental health; Mental illness; Counselor; Youths; School; Youth Guidance Center; Psykisk hälsa; Psykisk ohälsa; Kuratorer; Ungdomar; Skola; Ungdomsmottagning;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur kuratorer inom skola och ungdomsmot- tagning arbetar med ungdomar och deras psykiska hälsa samt att utveckla förståelse för vad kuratorerna, utifrån deras möten med ungdomar, tror är orsakerna till psykisk ohälsa bland unga idag. Studien har en kvalitativ forskningsansats, ett induktivt förhållningssätt samt se- mistrukturerade intervjuer som metod. LÄS MER

 2. 2. Smärtan som påverkar alla aspekter av fem unga kvinnors liv : en kvalitativ intervjustudie om hälsa och erfarenheter hos kvinnor med endometrios

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Elin Johansson; Linnéa Hansson; [2020]
  Nyckelord :endometrios; beteende; hälsa;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar. Syftet med studien var att undersöka hur kvinnor med endometrios hälsa och beteende påverkas av diagnosen samt vilka deras erfarenheter är från sjukvården. LÄS MER

 3. 3. Tricket är att försöka komma på vad som finns under ytan - En kvalitativ studie om den psykosociala arbetsmiljön utifrån värde

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Sanna Bengtsson; Linnea Svensson; [2020]
  Nyckelord :Psykosocial arbetsmiljö; värde; värdeskapande; värdeförstörande; rektor och skolpersonal.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel: Tricket är att försöka komma på vad som finns under ytan - En kvalitativ studie om den psykosociala arbetsmiljön utifrån värde. Författare: Linnea Svensson och Sanna Bengtsson. Handledare: Elin Bommenel. Nivå: Kandidatuppsats i Service Management, Lund Universitet, Campus Helsingborg. LÄS MER

 4. 4. ”För mig som inte gillar idrott tär det på min psykiska hälsa” : en studie om hur skolmiljön och ämnet idrott och hälsa påverkar elevers välmående.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Filip Jägerbrink; Simon Kasselstrand; [2020]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; skola; fysisk aktivitet; salutogent perspektiv; physical literacy;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. En hanterbar skola: : En kvalitativ studie om orsaker till avsaknad av problematisk skolfrånvaro i särskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anne Häggmark; [2020]
  Nyckelord :Delaktighet; intellektuell funktionsnedsättning; närvaro; problematisk skolfrånvaro; särskola.;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Problematisk skolfrånvaro framställs i medier som ett växande problem på skolorna, även särskolan uppges ha elever med ogiltig sammanhängande frånvaro. Vid eftersökning av dessa elever framkom att problematiken är ovanlig inom särskolan, vilket väckte ett intresse och en vilja att undersöka och förklara detta. LÄS MER