Sökning: "Psykisk ohälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 3773 uppsatser innehållade orden Psykisk ohälsa.

 1. 1. Att bemöta en andlig kris inom en professionell kontext. - ett Mad studies perspektiv på medikaliseringen av transpersonella erfarenheter.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Savannah Rosén; [2023-11-29]
  Nyckelord :Andlig kris; spiritual emergency; spiritual emergence; mystika erfarenheter; transcendens; psykedelisk terapi; kris; psykos; socialt arbete; multi-disciplinärt; psykoterapi; mad studie; trauma; posttraumatisk växt;

  Sammanfattning : Inledning: Inom det biomedicinska och sekulära paradigmet så tolkas gränsöverskridande tillstånd som patologi. Det som personer själva anser vara andliga erfarenheter blir diagnostiserade som psykos eller hallucinationer. LÄS MER

 2. 2. Mind-mindedness hos mammor som har upplevt våld i en parrelation

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Petra Lennéer; [2023-11-28]
  Nyckelord :Mind-mindedness; mentalisering; psykisk hälsa- och ohälsa; traumatisering; omvårdnadspersoner; våldsutsatt; våld i nära relationer;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka våldsutsatta mammor som deltog i en intervention på Utväg Skaraborg, om det skedde någon förändring över tid i deras psykiska hälsa- och ohälsa samt traumatisk påverkan. Syftet var också att undersöka om det skedde någon förändring med utgångspunkt från mentalisering samt att undersöka sambandet mellan traumatisk påverkan och mentalisering. LÄS MER

 3. 3. En inbjudan till nya emotionella erfarenheter. Fenomenologisk studie av psykoterapeuters upplevelser av att fördjupa känslor inom Emotionellt Fokuserad Terapi

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ulrika Oscarson; Hanna Lundblad-Edling; [2023-11-17]
  Nyckelord :Emotionellt Fokuserad Terapi; fördjupning av känslor; emotioner; psykoterapeutens upplevelse;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att nå kunskap om hur systemorienterade psykoterapeuter, som praktiserar Emotionellt Fokuserad Terapi, EFT, upplever arbetet med att fördjupa känslor och hur de kliniskt arbetar med detta. Vi ville studera vad psykoterapeuterna upplever är hjälpsamt i att fördjupa känslor för de par de möter. LÄS MER

 4. 4. MASK ON MASK OFF En kvalitativ intervjustudie om ungas psykiska hälsa och identitetsskapande

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Sara Jimenez; [2023-10-12]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; ungdomar; identitetsskapande; normer; stigma; Goffman; sociala medier; skola; främjande insatser;

  Sammanfattning : Ungas psykiska hälsa är en av vår tids största samhällsutmaningar, och för att samhället i stort ska kunna skapa bättre förutsättningar för unga behöver vi bättre kunskap om hur unga själva resonerar om psykisk hälsa och vad som får dem att må bra respektive dåligt. Det behövs kunskap om vilka strategier de har och vilket stöd de behöver. LÄS MER

 5. 5. VÅLD I NÄRA RELATION OCH DEN PSYKISKA OHÄLSAN Med fokus på den utsatta kvinnan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alice Malm; Julia Möller; [2023-06-28]
  Nyckelord :Kvinnor; Psykisk ohälsa; Våld i nära relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer innefattar bland annat fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Detta är ett globalt problem som är ett hot mot folkhälsan och de mänskliga rättigheterna. Samband mellan stress, lidande och sårbarhet är väsentligt för förståelse kring kvinnans situation. LÄS MER