Sökning: "Psykiska ohälsa hos äldre"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Psykiska ohälsa hos äldre.

 1. 1. Äldres upplevelser av psykisk ohälsa vid vård i hemmet : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Kelly Göransson; Anna-Stina Lindström; [2022]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; äldre; upplevelser; omvårdnad; hemmet;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa hos äldre är ett globalt problem. Anledningen kan vara den naturliga åldrandeprocessen som medför biologiska, sociala och existentiella förändringar, vilket ökar risken för att drabbas av psykisk ohälsa. Till följd av detta kan det leda till ett stort lidande och nedsatt livskvalitet för många äldre. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser och erfarenheter hos närstående till personer med förstämningssyndrom : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för neurovetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för neurovetenskap

  Författare :Sara Sjöstedt; Ellinor Boström; [2021]
  Nyckelord :Närstående; psykiatrisk vård; förstämningssyndrom; erfarenheter upplevelser;

  Sammanfattning : ABSTRACT    Background: Relatives have an important function in providing care to relatives who have an illness or disability. Every fifth person older than 18 years provides care to relatives. Related parties are defined as “a person with whom the individual considers himself to have a close relationship”. LÄS MER

 3. 3. De psykiska och fysiska effekterna av restriktioner bland seniorer under Covid – 19 pandemin

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Evelin Sagerfors; Ellen Hedman; Alice Svensson; [2021]
  Nyckelord :Corona; fysioterapi; fysisk aktivitet; restriktioner; äldre.;

  Sammanfattning : Introduktion: I slutet av år 2019 startade spridningen av influensan Covid-19 och orsakade en global pandemi. En av de mest utsatta grupperna under pandemin har varit seniorer över 70 år då dessa har haft särskilda restriktioner att förhålla sig till. LÄS MER

 4. 4. Samband mellan fritidsaktiviteter och psykisk hälsa hos äldre : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Lina Björk; Andrea Jörnåker; [2021]
  Nyckelord :Litteraturstudie; arbetsterapi; hobbyaktiviteter; hälsotillstånd; seniorer;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa är vanligt bland äldre och uppmärksammas inte tillräckligt. Vid 65 års åldern börjar förändringar ske i livet vilket kan leda till nya vanor och rutiner. Vid denna ålder är det många som arbetar mindre och får mer fritid i sin vardag. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnadsåtgärder vid psykisk ohälsa hos kvinnor som vårdas för bröstcancer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Malin Jansson; Jenny Ericson Boman; [2021]
  Nyckelord :Mental health; nursing care; women; breast cancer; Psykisk hälsa; omvårdnad; kvinnor; bröstcancer.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid bröstcancer är det psykiska omhändertagandet viktigt att beakta. Omvårdnadsåtgärderna bör inriktas inte bara gentemot det fysiska utan även mot det psykiska, då dessa patienter ofta går igenom olika faser av kris. Tidvattenmodellen kan ge verktyg och fungerar som en kompass för att kunna hantera händelser som sker i livet. LÄS MER