Sökning: "Psykiska ohälsa hos äldre"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden Psykiska ohälsa hos äldre.

 1. 1. Förekomst av ätstörning hos 70-åringar - baserat på data från H70-studien

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Berggren; Linn Cornéer; [2023-03-30]
  Nyckelord :Ätstörningsymtom; psykisk ohälsa; äldre; psykiatrisk omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ätstörningar ökar i samhället idag och är vanligt i kombination med depression och andra psykiska sjukdomar. Att undersöka ätstörning utifrån H70-studien kan ge en inblick i hur stor andel av 70-åringar i allmänhet som har ätstörningstankar, vilket då kan ge vårdpersonal mer kunskap och förståelse för denna problematik. LÄS MER

 2. 2. Patienters erfarenheter av att leva med glaukom : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Julia Böklin; Anna-Maria Olsson; [2023]
  Nyckelord :coping strategies; glaucoma; patient experience; literature review.; copingstrategier; glaukom; litteraturstudie; patienters erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Glaukom är en ofta odiagnostiserad sjukdom som kan leda till blindhet. Patienter med glaukom har ofta begränsad kunskap om sjukdomen, svårigheter med följsamhet till behandlingar och kan drabbas av psykisk ohälsa. Glaukom drabbar individen, sjukvården och samhället ekonomiskt. LÄS MER

 3. 3. Fritidsaktiviteters betydelse för äldres psykiska hälsa och livskvalitet - ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Sara Follin; Katharina Hansson; [2023]
  Nyckelord :Psykisk hälsa; livskvalitet; arbetsterapi; fritidsaktiviteter; ValMO; konkret värde; självbelönande värde; socio-symboliskt värde; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background: Mental health issues among older people is a growing public health challenge that is not sufficiently considered, with the consequence of a lower quality of life. Despite the need for more efforts to promote mental health among older people, there are few interventions that contribute to a meaningful life through leisure activities. LÄS MER

 4. 4. Psykisk hälsa hos kvinnor som inte kunde besöka mötesplatser för seniorer under covid19-pandemin : En kvalitativ intervjustudie

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Marlene Flodqvist; [2023]
  Nyckelord :: covid-19; kvinnor; psykisk hälsa; seniora mötesplatser; äldre.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Äldre kvinnors psykiska hälsa hade till stor del ett sämre utgångsläge före covid-19-pandemin och påverkades mer negativt än mäns psykiska hälsa under covid19-pandemin. Syfte: Att ta reda på hur äldre kvinnor upplevde att deras psykiska hälsa påverkades under covid-19-pandemin, när de inte kunde besöka mötesplatser för seniorer. LÄS MER

 5. 5. Distriktssköterskors erfarenheter och upplevelser av att arbeta med psykisk ohälsa hos äldre personer inom hemsjukvård under COVID-19 pandemin

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Stephanie Sidenmark; Christina Haahr Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :Distriktssköterska; hemsjukvård; äldre personer; COVID-19; psykisk ohälsa; Peplau; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under COVID-19 pandemin rekommenderades äldre personer att isolera sig från andra människor då denna grupp hade störst risk att drabbas av svår sjukdom och död till följd av COVID-19. Till följd av dessa rekommendationer ökade den psykiska ohälsan bland äldre personer. LÄS MER