Sökning: "Psykiskt välmående"

Visar resultat 1 - 5 av 204 uppsatser innehållade orden Psykiskt välmående.

 1. 1. Hur har universitetslärarnas psykiska mående påverkats av distansarbete i och med Corona Pandemin?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Moslemi; Azhar Hussein; [2022-02-15]
  Nyckelord :distansarbete; ledarskap; psykisk välmående; organisation; Kommunikation;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att studera hur universitetslärarnas psykiska mående påverkas av distansarbete i och med pandemin. Vi har med anledning av tidsbegränsningen även valt att avgränsa studien om distansarbetets påverkan på universitetslärares psykiska mående gentemot en naturvetenskaplig fakultet på Göteborgs universitet, då vi förutsätter att de flesta universitetslärare haft liknande upplevelser. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av att leva med inflammatorisk mag-tarmsjukdom samt behov av stöd. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Madeleine Andersson; Johanna-Louise Bergman; [2022]
  Nyckelord :Chronic Irritable bowel disease; Crohn’s disease; Literature review; Patientexperience; Support; Ulcerative colitis.; Kronisk Inflammatorisk mag-tarmsjukdom; Litteraturstudie; Morbus Crohn; Patientupplevelser; Stöd; Ulcerös Kolit.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inflammatorisk mag-tarmsjukdom är ett samlingsnamn för Ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Gemensamt för sjukdomarna är att de är kroniska och att de går i skov, vilket innebär att sjukdomen är mer aktiv i vissa perioder och mindre aktiv under andra. LÄS MER

 3. 3. Effekter av att utföra mindfulness under graviditet : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Amanda Torberg Stenström; Astrid Tehler; [2022]
  Nyckelord :Mindfulness; Pregnancy; Childbirth; Stress; Mental illness; Mindfulness; Graviditet; Förlossning; Stress; Psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : En graviditet innebär både fysiska och emotionella förändringar hos kvinnan. Det är en omvälvande tid som kan innefatta ökad stress, oro och ångest. Dessa negativa faktorer kan förutom att påverka den gravida kvinnans välmående även påverka det ofödda barnet. LÄS MER

 4. 4. Rik nog den som nöjd är : Självmedkänsla i relation till åldrandets process

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet; Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jennie Kvernplassen; Emmeli Asp; [2022]
  Nyckelord :self-compassion; elderly; strategy; acceptance; aging;

  Sammanfattning : Självmedkänsla bidrar till ökat fysiskt och psykiskt välmående. Det är en faktor inom mänskliga processer. Åldrandets process kan vara fysiskt och psykiskt ansträngande, hur självmedkänsla upplevs i relation till detta är inte klargjort. LÄS MER

 5. 5. Koloniträdgårdars roll i samhället : för stadens hälsa samt individens psykiska, fysiska och sociala välmående

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Camilla Heimdahl; Emma Sjölin; [2022]
  Nyckelord :koloniträdgårdar; biologisk mångfald; ekosystemtjänster; psykiskt välmående; fysiskt välmående; socialt välmående;

  Sammanfattning : Redan på 1900-talet var koloniträdgårdar en del i Sveriges stadsplanering, men nu prioriteras dessa grönområden ofta bort för att konstruera nya bostäder. Bostäderna är dock relevanta att prioritera då städernas befolkning ständigt växer. LÄS MER