Sökning: "Psykologi 1 uppdrag 3"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Psykologi 1 uppdrag 3.

 1. 1. Specialpedagogers och arbetsterapeuters uppfattningar om sina uppdrag i skolan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ulla Ekeberg; [2020]
  Nyckelord :occupational therapist; school; special educators; arbetsterapi; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Ekeberg, Ulla (2020). Specialpedagoger och arbetsterapeuter uppfattningar om sina uppdrag i skolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Play for Eco : En kvalitativ intervjuestudie om spelarens upplevelse av ett klimatspel

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Alexander Melbi; [2019]
  Nyckelord :klimat; miljö; miljöspel; klimatspel; gamification; spel; spelare; psykologi; intervju; Play for Eco; All for Eco; motivation; intervjustudie; motivationsfaktorer; teknik; klimatavtryck; koldioxidavtryck;

  Sammanfattning : Medeltemperaturen på jorden har ökat markant under de senaste 70 åren. Orsaken bakom detta är 97% forskare överens om, det är människan som orsakat det. Trots denna överväldigande vetenskapliga konsensus finns det människor som inte tror på global uppvärmning men även väldigt många människor som inte agerar på denna information. LÄS MER

 3. 3. Klargörande samtal på familjerådgivningen. Hur hjälper vi någon som är ambivalent - kan en intervention göra en skillnad?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Catarina Marbe; Lisa Wall; [2018]
  Nyckelord :Family counseling; clarification; assignment; contextual marking; Alliance; dropout; Feedback Informed Treatment; FIT; Outcome Rating Scale; ORS; Session Rating Scale; SRS; Familjerådgivning; klargörande; uppdrag; sammanhangsmarkering; allians; avhopp; Feedback Informerad Terapi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien handlade om klargörande samtal på en familjerådgivning i södra Sverige. Syftet var att undersöka hur en begränsad insats, en intervention i form av en sammanhangsmarkering i samtalen gjorde en skillnad i andelen avhopp och percent reaching target, dvs. LÄS MER

 4. 4. Arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse hos anställda inom bemanningsföretag : Skiljer sig upplevelsen beroende på antal uppdrag?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Sofie Enoksson Bergström; Anette Högberg; [2015]
  Nyckelord :Arbetsmotivation; self-determination theory; arbetstillfredsställelse och bemanningsanställda.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om det förelåg några skillnader i upplevelsen av inre arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse bland tjänstemannakonsulter inom ett bemanningsföretag beroende på antal uppdrag. Syftet var även att undersöka om det förelåg någon interaktionseffekt mellan hur väl uppfyllda de inre motivationsbehoven var och antal uppdrag. LÄS MER