Sökning: "Psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 7435 uppsatser innehållade ordet Psykologi.

 1. 1. Leken, var är du? En skådespelares undersökning av lekfullhet som strategi i repetitionsarbetet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Malin Vispe; [2021-11-19]
  Nyckelord :Skådespeleri; prestationsångest; lek; lekfullhet; repetition; teater; självkritik; närvaro; strategi; barndom;

  Sammanfattning : Är teater lek? I mitt arbete undersöker jag lekens relation till teater, och framförallt till repetition. Under repetitioner har jag upplevt att jag kan hamna i ett tillstånd där jag känner mig låst, att jag inte kan komma in i närvaron i rummet för att jag bedömer och recenserar mig själv. LÄS MER

 2. 2. Frigör den outnyttjade potentialen! – en kvalitativ studie om möjligheterna att etablera ett kollaborativt forskningsfält mellan neurovetenskap, psykologi och pedagogik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Anders Lidvall; Henrik von Mentzer; [2021-07-06]
  Nyckelord :Pedagogisk neurovetenskap; educational neuroscience; tvärvetenskapligt samarbete; lärande; undervisning; kognitionsvetenskap; forskningsfält; pedagogik; psykologi; neurovetenskap.;

  Sammanfattning : According to Swedish school authorities and the Education Act all education should be basedon science and proven experience (Skolverket, 2020). Scientific based means that knowledgefrom scientific studies should be a starting point when schools plan, conduct and evaluate theiroperations. LÄS MER

 3. 3. “Isn’t that something you just know?” Young Men’s Descriptions of Intimacy within Same-Gender Friendships

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :John Kivilompolo Lindgren; Pauline Majkgård Perslow; [2021]
  Nyckelord :analysis; same-gender friendships; emerging adulthood; men; intimacy;

  Sammanfattning : Prior research suggests a gender difference in friendship intimacy where men repeatedly report less intimacy. While several studies have identified a gender difference, others have raised alternative possibilities to explain the gender difference, such as measurement error, or that men’s friendships function differently from women’s friendships. LÄS MER

 4. 4. Sociala medier, stress, coping och könsskillnader. : En kvantitativ studie om sambanden mellan användning av sociala medier och stress, coping och kön.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Alexander Jern; Jessica Svensson Mikkonen; [2021]
  Nyckelord :Sociala medier; stress; copingstrategier; könstillhörighet;

  Sammanfattning : Den dagliga användningen av sociala medier har mer än fördubblats under de senaste decenniet, vilket är anmärkningsvärt och väcker frågor som “vad har sociala medier för inverkan på oss?”. Utökad kunskap kring problematisk användning och dess eventuella hälsoeffekter är högst relevant. LÄS MER

 5. 5. Att åldras som kvinna på landsbygden : En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av villkor, hinder och möjligheter på landsbygden, ur ett livsloppsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Matilda Bengtsson; Camilla Nothnagel; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER