Sökning: "Psykologiska kontraktet"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden Psykologiska kontraktet.

 1. 1. Får upprätthållandet av det psykologiska kontraktet dig att stanna kvar i organisationen? : En kvalitativ studie om hur kompetensutveckling och karriärmöjligheter bidrar till behållandet av personal inom organisationer

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Theodor Jagler; Fredrik Hovstadius; [2021]
  Nyckelord :retention; retention strategies; competency development; career development; psychological contract; and turnover; Behållande av personal; kompetensutveckling; karriärmöjligheter; karriärutveckling; psykologiskt kontrakt; personalomsättning;

  Sammanfattning : Inom ramen för denna studie undersöks hur organisationer kan behålla personal med hjälp av kompetensutveckling och karriärmöjligheter i samverkan med det psykologiska kontraktet. Vid implementerandet av kvalitativa intervjuer ämnar undersökningen att bidra till ökad kunskap om hur organisationer kan arbeta för att behålla medarbetare. LÄS MER

 2. 2. Employee Retention Management genom det psykologiska kontraktet : En komparativ studie om vad lärare i fristående och kommunala skolor värderar högst i sin anställning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Josefine Dahlborg; Johanna Pettersson; [2021]
  Nyckelord :Social exchange; human resource management; employee retention management; psychological contract; public organizations; private organizations; teachers; Social exchange; human resource management; employee retention management; psykologiskt kontrakt; offentlig verksamhet; privat verksamhet; lärare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är av stor vikt för organisationer att arbeta med employee retention management för att maximera sina chanser att behålla sin personal. Att förlora medarbetare leder till höga kostnader för bland annat nyrekrytering och upplärning. Dessutom uppstår en kompetensförlust. LÄS MER

 3. 3. Uppskattning i arbetslivet : En kvalitativ studie om upplevelsen av uppskattning hos chefer och medarbetare

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Lisa Schöning; Miranda Malmberg; [2021]
  Nyckelord :appreciation; reward systems; the psychological contract; praise; feedback; uppskattning; belöningssystem; psykologiska kontraktet; beröm; feedback;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att fördjupa förståelsen gällande uppskattning i arbetslivet. Uppskattning är ett aktuellt ämne som ofta lyfts i media och det är intressant att se till de effekterna som uppskattning kan ge. LÄS MER

 4. 4. Utvecklingssamtalets dolda funktioner : En kvalitativ studie om hur medarbetare upplever att utvecklingssamtalet formar det psykologiska kontraktet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Robin Felfle; Moa Nordquist; [2021]
  Nyckelord :psychological contracts; employee; sources of information; performance appraisal; psykologiska kontrakt; medarbetare; informationskällor; utvecklingssamtal;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker utvecklingssamtalets roll i att forma det psykologiska kontraktet. Den hermeneutiska spiralen har legat till grund för studiens struktur, och empiri har samlats in genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Once I was curious, I wasn't as scared : Informellt lärande vid plötslig förändring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Susanna Groth; [2021]
  Nyckelord :Workplace learning; informal learning; employees; psychotherapists; remote work; Arbetsplatsförändringar; informellt lärande; anställda; psykoterapeuter; distansarbete;

  Sammanfattning : Psykoterapeuterna i denna studie gick från att träffa sina patienter på en mottagning, till att distansarbeta online i Mars 2020. Förändringen var såväl påtvingad som plötslig och innebar ett nytt sätt att arbeta, vilket förde med sig utmaningar såväl som lärande. LÄS MER