Sökning: "Psykologiska operationer psyops"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Psykologiska operationer psyops.

 1. 1. Det nya propagandakriget - En studie om det moraliska rättfärdigandet i användandet av psykologiska operationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Pernilla Mesch; [2014]
  Nyckelord :psyops; psykologiska operationer; propaganda; Afghanistan; Konsekventialism; Deontologi; Försvarsmakten; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Seeking to identify alternative intervention techniques, to reduce mortality in war becomes more extensive. Some methods are met with more criticism than others. Psychological operations are not a new phenomenon, but starts to be used more and more, and is also a new addition for the Swedish Armed Forces. LÄS MER

 2. 2. Psykologiska operationer i en nationell kontext : En undersökning om det fulla utnyttjandet av Försvarsmaktens resurser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Sigge Winell; [2013]
  Nyckelord :Psychological operations; psyops; propaganda; the basic elements of combat; Psyops; psykologiska operationer; propaganda; de grundläggande förmågorna;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker en av Försvarsmaktens senaste utvecklade förmågor, Psykologiska operationer (Psyops). Tankar och förmågor som har med psykologiska operationer att göra har alltid existerat i militära organisationer men konceptet Psyops är en nyare benämning på ämnet. LÄS MER

 3. 3. Informationsoperationer – en amerikansk idé?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Ulrika Gustafsson; [2010]
  Nyckelord :IO; psyops; information operations; psychological operations; information warfare; psychological warfare; the spreading of ideas; new institutional theory; organizational theory; IO; infoops; psyops; informationsoperationer; psykologiska operationer; informationskrigföring; psykologisk krigföring; idéspridning; nyinstitutionalism; organisationsteori;

  Sammanfattning : I USA infördes begreppet informationsoperationer i mitten av 1990-talet och det har sedan dess skett en stor utveckling inom detta fält. Även i den svenska Försvarsmakten har konceptetinformationsoperationer införts och en utveckling och uppbyggnad av förmågor inom detta koncept pågår. LÄS MER

 4. 4. Civil-militär samverkan som resurs för psykologiska operationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Daniel Eklund; [2009]
  Nyckelord :Psychological operations PSYOPS ; Civil-Military operations CIMIC ; Information operations; Cultural intelligence; Psykologiska operationer psyops ; Civil-militär samverkan CIMIC ; Informationsoperationer; Kulturella underrättelser;

  Sammanfattning : Informationsoperationer utgör idag en allt viktigare del i svenska internationella uppdrag. Inom informationsoperationer sorterar funktionerna Psykologiska operationer (psyops) och Civil-Militär samverkan (CIMIC). Enligt grundsynen för informationsoperationer skall CIMIC utgöra en stödfunktion åt psyops under internationella insatser. LÄS MER

 5. 5. Psykologiska operationer : utvecklingen efter operation Desert Shield/Desert Storm

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Mary Boqvist; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Genom massmedierna kan hela samhällen bli influerade. Med tanke på medieteknikutvecklingen så har det varit intressant att ta reda på om medietekniken har bidragit till utvecklingen av psyops användande. LÄS MER