Sökning: "Psykologiska tillstånd"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden Psykologiska tillstånd.

 1. 1. Kompetensutveckling  och dess betydelse på  arbetsmotivation : En fallstudie inom ett revisionsföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Nora Tegnér; Lovisa Fransson; [2021]
  Nyckelord :Work motivation; Internal work motivation; Motivation; Skills development; Psychological states; Employees; Arbetsmotivation; Inre arbetsmotivation; Motivation; Kompetensutveckling; Psykologiska tillstånd; Medarbetare;

  Sammanfattning : Organisationer bör förstå vikten av anställdas arbetskraft eftersom den anses vara en av de viktigaste komponenterna till att verksamheten fortgår. Mänskliga tillgångar är på så vis den viktigaste resursen eftersom deras arbetskraft hjälper företag att bli konkurrenskraftiga. LÄS MER

 2. 2. Spegel, spegel på väggen där : Unga kvinnors upplevelser av att leva med anorexia nervosa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Kristin Ekholm; Alice Tagesson; [2021]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; control; experience; illness; self-image; Anorexia nervosa; kontroll; ohälsa; självbild; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anorexia nervosa är den ätstörning som främst drabbar unga kvinnor. Sjukdomen är komplext och orsakas av sociokulturella, biologiska och psykologiska faktorer. Sjukdomsbilden innebär en överdriven viktnedgång som grundas i en förvrängd självbild. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av fysisk aktivitet vid depression eller depressiva symtom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Andi Malm; Viktor Terje Stiefler; [2021]
  Nyckelord :Depression;

  Sammanfattning : Syfte : Studiens syfte är att beskriva patienters upplevelser av fysisk aktivitet viddepression eller depressiva symtom.Bakgrund : Depression är en både nationellt och globalt ökande problematik.Symtombild, sjuksköterskans roll, teoretiska perspektiv på motivation och hälsasamt definition av fysisk aktivitet presenteras. LÄS MER

 4. 4. Alopecia areata, psykologiska aspekter - Framtida studier

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johan Fhager; [2021]
  Nyckelord :Alopecia areata; depression; ångest; livskvalitet; stigmatisering.; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Alopecia areata (AA) anses vara en autoimmun hudsjukdom och är en av de vanligaste formerna som orsakar håravfall. AA har en oklar och diffus etiologi. Kliniskt och vetenskapligt vet man att AA ofta genererar psykologisk och socialt lidande. LÄS MER

 5. 5. Hur förstår du dina funktionella anfall? : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Malin Ljungdahl; [2020]
  Nyckelord :Psychogenic non epileptic seizure; Experience of illness; Qualitative interview study; Funktionella anfall; Sjukdomsförståelse; Kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Inledning: Funktionella anfall, anfall som inte är epilepsi utan tros ha en psykologisk orsak, kan mötas av oförståelse också inom sjukvården. För att förstå detta tillstånd behöver man en processinriktad biopsykosocial sjukdomsmodell där patientens egen sjukdomsförståelse är en viktig del. LÄS MER