Sökning: "Psykologiskt kontrakt"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden Psykologiskt kontrakt.

 1. 1. Informella förväntningar och anställdas arbetsroller : En studie om hur anställda upplever sina arbetsroller i IT- och ekonomibranschen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Denise Jäger; Clara Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Informella förväntningar; psykologiska kontrakt; arbetsroll; förväntningar; rollambivalens; tillgänglighet; övertid;

  Sammanfattning : Dagens digitaliserade samhälle bidrar till att anställda får allt svårare att dra en gräns mellan privatliv och arbetsliv. Detta medför att informella förväntningar skapas på arbetsrollen, framförallt gällande arbetstid och tillgänglighet. LÄS MER

 2. 2. Personliga assistenters upplevelse av deras psykologiska kontrakt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Emmy Aho; Sofia Johansson; [2019]
  Nyckelord :Internal psychological contract; external psychological contract; personal care assistant.; Internt psykologiskt kontrakt; externt psykologiskt kontrakt; personlig assistent.;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of the study was to examine how personal assistants experience their psychological contract and how the psychological contract was fulfilled against their supervisor or manager.A qualitative method was used and seven interviews were conducted with personal care assistants from various workplaces. LÄS MER

 3. 3. Employee Retention : Utifrån ett generationsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Lisa Åberg; Jessica Henry; [2018]
  Nyckelord :Employee Retention; Generation Baby Boomers; Generation X; Generation Y; Psychological contract and Organizational loyalty; Employee Retention; Generation Baby Boomers; Generation X; Generation Y; Psykologiskt kontrakt och Organisatorisk lojalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns idag en problematik för kunskapsintensiva företag i Sverige att lyckas bibehålla medarbetare. Detta då den svenska arbetsmarknadens utveckling har resulterat i fler högutbildade medarbetare, vilka generellt känner lite lojalitet gentemot arbetsgivaren. LÄS MER

 4. 4. Det attraktiva arbetet : En kvalitativ studie om vilka möjligheter och svagheter det finns i att attrahera och behålla socialsekreterare och förskolepedagoger i en kommun.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Emma Skoog; Emelie Swahn; [2018]
  Nyckelord :Attractive work; employer attraction; retention; retain; leadership; psychological contract; employer branding; Attraktivt arbete; attrahera; behålla; ledarskap; psykologiskt kontrakt; arbetsgivarvarumärke;

  Sammanfattning : The purpose of this essay has been to give an understanding of the possibilities and weaknesses in attract and retain social workers and preschool pedagogues in a smaller community in the middle of Sweden. Furthermore, the study contributes to the knowledge about what employees in a public-sector regard as attractive and less attractive in the workplace and how important it is to involve employees in the work with employer branding. LÄS MER

 5. 5. Should I stay or should I go? : En undersökning om personliga assistenters erfarenhet av arbetslivet.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anna Björkman; Evelina Lindberg; [2018]
  Nyckelord :personlig assistans; onboarding; emotionellt arbete; psykologiskt kontrakt; arbetstagarperspektiv;

  Sammanfattning : Fler personer får personlig assistans idag, vilket skapar ett större behov av verksamma personliga assistenter. På grund av yrkets status och belastning som råder är rekryteringen av assistenter svår, vilket skapar en hög press hos arbetsgivaren att framkalla en god arbetsmiljö för att arbetstagarna ska stanna kvar. LÄS MER