Sökning: "Psykopati"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet Psykopati.

 1. 1. Confronting the Unknown: Pain Catastrophizing, Emotion Regulation, Psychopathy, and Associations With Uncertainty

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Gabriel Björk; Sebastian Sand; [2018]
  Nyckelord :intolerance of uncertainty; beads task; cold pressor test; emotion regulation; pain catastrophizing; psychopathic traits; Intolerans mot osäkerhet; Beads Task; kallvattentest; känsloreglering; smärtkatastrofiering; psykopatiska personlighetsdrag;

  Sammanfattning : Intolerance of uncertainty concerns how one views and reacts touncertainty, where one who’s highly intolerant would find it verydiscomforting when confronted with uncertain situations. The purposeof this study was to examine the associations between intolerance ofuncertainty, pain catastrophizing, emotion regulation andpsychopathic traits. LÄS MER

 2. 2. CALLOUS UNEMOTIONAL HOS BARN OCH UNGDOMAR - EN SYSTEMATISK LITTERATURSTUDIE OM FÖRÄLDRASKAPETS PÅVERKAN PÅ DRAGEN

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Fatme Baalbaki; [2018]
  Nyckelord :anknytning; antisocialt beteende; barn; callous unemotional; föräldraskap; ungdomar;

  Sammanfattning : Baalbaki, F. Callous unemotional hos barn och ungdomar. En systematisk litteraturstudie om föräldraskapets påverkan på dragen. Examensarbete i kriminologi 15 högskolepoäng. LÄS MER

 3. 3. Objektrelationer hos livsstilskriminella män : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Sophia Lindblom; [2018]
  Nyckelord :Lifestyle criminality; Antisocial personality disorder; Psychopathy; Object relations; Treatment; Livsstilskriminalitet; Antisocial personlighetsstörning; Psykopati; Objektrelationer; Behandling;

  Sammanfattning : Inledning: I föreliggande litteraturstudie analyseras tre kvantitativa studier somundersökt sambanden mellan objektrelationer och antisocial personlighetsstörningoch psykopati hos kriminella män. Målgruppen överensstämmer väl med personermed kriminell livsstil. LÄS MER

 4. 4. Ledarskapsstilar, personlighet och mobbning på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Helen Svensson; [2018]
  Nyckelord :Bullying at work; Psychopathy; Narcissism; Machiavellianism; Dark Traits; Laissez faire; Democratic; Authoritarian.; Mobbning på arbetet; Psykopati; Narcissism; Machiavellianism; Mörka personlighetsdrag; Låt gå; Demokratisk; Auktoritär.;

  Sammanfattning : Mobbning på arbetsplatser är ett stort samhällsproblem. År 2013 rapporterades 8 % av de arbetsrelaterade sjukdomar som anmälts till försäkringskassan vara orsakade av kränkningar, mobbning och trakasserier. Ohälsa, tvångstankar, ångest, depression, och posttraumatisk stress är vanligt förekommande hos de som utsatts för mobbning. LÄS MER

 5. 5. "We all go a little mad sometimes" : En kvalitativ studie om framställningen av psykopati i film

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Hanna Österberg; Johanna Brännmark; [2018]
  Nyckelord :Psykopati; Rättspsykologi; Film; Psykologi; Psykisk störning; PCL-R;

  Sammanfattning : Föreliggande studie har undersökt psykopati som begrepp i populärkulturen och i relation till film. Psykopaten i film framställs som alltifrån en sadistisk våldtäktsman, en charmig gentleman till en våldsam seriemördare. LÄS MER