Sökning: "Psykosociala omvårdnadsbehov"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Psykosociala omvårdnadsbehov.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelser av patientens omvårdnadsbehov vid livets slutskede : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Carin Karlsson Forsman; Madeleine Persson; [2020]
  Nyckelord :end of life care; literature review; nurses experience; palliative care; livets slutskede; litteraturöversikt; sjuksköterskans upplevelser; palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård ska förebygga och lindra lidande genom att tidigt identifiera, bedöma och behandla smärta samt se till de fysiska, psykosociala och andliga behoven. Omvårdnaden fokuserar på smärtlindring, stöd och information till patienten och dess närstående. LÄS MER

 2. 2. Patienter och partners upplevelser och psykosociala omvårdnadsbehov i samband med en inducerad abort : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Hanna Kempe; Jack Larsson; [2020]
  Nyckelord :Induced abortion; experience; nursing care; patientcenterd care; professional-patient relations; support; Inducerad abort; upplevelser; omvårdnad; personcentrerad omvårdnad; bemötande; stöd;

  Sammanfattning : Background: ​Induced abortion involves intentionally terminating a pregnancy. This can be donemedically or surgically. Abortion is a common procedure around the world, where the globalspectrum of cultures and perceptions regarding abortion is very varied. LÄS MER

 3. 3. Postpartumpsykos – kvinnors upplevelse och omvårdnadsbehov

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jennie Andersson; Charity Omorowa; [2017-06-30]
  Nyckelord :Postpartumpsykos; Upplevelser; Omvårdnad; Lidande; Review;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Postpartumpsykos är en allvarlig psykisk störning. En till två av tusennyförlösta kvinnor insjuknar i postpartumpsykos. Riskfaktorer för att drabbas avpostpartumpsykos kan vara tidigare psykosepisod och bipolär sjukdom. Sjukdomsuppkomstenkan även ha biologiska och psykosociala förklaringar. LÄS MER

 4. 4. Hur genomförs omvårdnaden i livets slutskede på en akutkirurgisk vårdavdelning? : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linda Lilljeqvist; Erica Nordström; [2017]
  Nyckelord :Palliative care; end-of-life care; Fundamentals of Care; surgical ward; qualitative content analysis; Palliativ vård; vård i livets slutskede; Fundamentals of Care; kirurgisk vårdavdelning; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Background: The purpose of end-of-life care is to relieve suffering and optimize quality of life. Important tasks for healthcare professionals are symptom alleviation and facilitate well-being. It is common for patients, who are treated palliative, to die within the surgical wards. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelse av vilka omvårdnadsbehov patienter i palliativ vård har och hur dessa behov kan tillgodoses

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudierMedicinska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudierMedicinska fakulteten

  Författare :Hannah Ullström; Jessica Hanning; [2015]
  Nyckelord :palliative care; nursing; patient-centered care; palliativ vård; omvårdnad; patientcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är viktigt att det finns kunskap om palliativ vård inom alla verksamheter då patienter i palliativ vård finns överallt inom vården. Finns inte kunskapen kan patientens behov lätt missas. LÄS MER