Sökning: "Psykoterapi"

Visar resultat 1 - 5 av 388 uppsatser innehållade ordet Psykoterapi.

 1. 1. VEM BLIR JAG I TERAPIRUMMET? om genus och föräldraskap utifrån kvinnors upplevelser av samtalsbehandling för alkoholproblem

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Heléne Lewinsky; [2019-01-09]
  Nyckelord :alkoholproblem; beroende; genus; föräldraskap; psykoterapi;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med uppsatsen var att undersöka hur mödrar med alkoholproblem upplever samtalsbehandling. Syftet var också att undersöka om det fanns gemensamma teman i de intervjuades upplevelser. LÄS MER

 2. 2. Djurassisterad terapi i omvårdnaden av patienter med psykisk ohälsa : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Frida Söderman; Jessika Wiberg; [2019]
  Nyckelord :Djurassisterad terapi; Psykisk ohälsa; Omvårdnad; Välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund Psykisk ohälsa ökar och påverkar människors hälsa samt välbefinnande. Det har konsekvenser som livsleda och suicid. Behandlingar som vanligtvis används är psykofarmaka och psykoterapi men en komplementär behandling som djurassisterad terapi skulle eventuellt ytterligare kunna hjälpa patienten till ökat välbefinnande. LÄS MER

 3. 3. Faktorerna som påverkar upplevelsen av fysisk aktivitet hos patienter med depression

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Andreas Pålsson; Zaher Mukuri; [2019]
  Nyckelord :Depression; Fysisk aktivitet; Litteraturstudie; Patient; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depression är ett växande folkhälsoproblem. Samtidigt ökar stillasittande och läkemedelsförskrivningar. Det finns många olika faktorer som kan orsaka och leda till depression. Ett behandlingsalternativ för depression är fysisk aktivitet som har evidensbaserat positiva effekter på hälsan. LÄS MER

 4. 4. Relationen mellan måluppfyllelse och besvär i psykoterapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Klinisk psykologi; Stockholms universitet/Klinisk psykologi

  Författare :Cecilia Engblom Rosengren; Erik Strömbäck; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Psykoterapeutisk behandling har traditionellt utvärderats med diagnosspecifika skattningsskalor. Syftet med psykoterapi ses alltså som besvärsminskning. Denna metod kan vara problematisk eftersom items i skalorna inte alltid är relevanta för patienten, och denna syn på psykoterapi inte är kompatibel med KBT som metod. LÄS MER

 5. 5. Bildterapi för patienter vid psykotiska tillstånd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Ulrika Rosdahl Ljung; [2019]
  Nyckelord :art therapy; psychotherapy; psychosis or psychotic disorders; bildterapi; psykoterapi; psykotiska tillstånd;

  Sammanfattning : Introductions: The aim of the study is to investigate art therapists’ experiences of what is working in the treatment of patients with psychotic disorders.  Issues: What interventions art therapists use in clinical work with patients with psychotic disorders? How is the art therapeutic method significance for the psychotherapeutic treatment?  Method: The study is based on semistructured interviews with five art therapists with experience of treatment with patients in psychotic disorders. LÄS MER