Sökning: "Public Culture"

Visar resultat 1 - 5 av 1128 uppsatser innehållade orden Public Culture.

 1. 1. PUBLIKUTVECKLING - En kvalitativ analys av ett begrepp i tiden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Linn Carlson; Julia Nilsson; [2022-02-14]
  Nyckelord :Audience Development; Power Relations; Critical Linguistics; Public Culture; Discourse Theory;

  Sammanfattning : This study deals with the concept of Audience Development from both a linguistic and a practical perspective. Due to the complex nature of the concept and the possibilities of interpretation, we have studied how the concept is implemented in the various activities within Gothenburg's public cultural sector, through qualitative interviews and surveys. LÄS MER

 2. 2. The Rule of Law in the European Union – A critical analysis of Poland’s rejection of the EU legal order

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Adam Sträng; [2022-01-28]
  Nyckelord :European Union; EU law; Rule of law; Core values; Fundamental values; Article 2 TEU;

  Sammanfattning : The European Union is founded on certain core values as expressed in its constitutional framework. One of the fundamental values is the adherence of the rule of law, which constitute a legal obligation across all 27 member states. LÄS MER

 3. 3. Exploring Naturmolnet’s qualities that promote well-being in the public place : pocket parks for a better urban life?

  Master-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Rebeca Paolini Madrid; [2022]
  Nyckelord :pocket parks; public place; well-being; restorative environments; perceived sensory dimensions; social connection; culture; community garden; urban green spaces;

  Sammanfattning : Green public places are in constant threat due to city development and densification. For the benefit of the urban dwellers and the environment, it is important to the development, accessibility, and quality design of public places. LÄS MER

 4. 4. Tillitsbaserad styrning och resursfördelning : Hur kopplar offentliga verksamheter resursfördelning med tillitsbaserad styrning?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sandra Tranebacke; Magdalena Kärlin; Sara Persson; [2022]
  Nyckelord :Trust-based management; Tillitsdelegationen; resource allocation; communication; culture and structure; leadership and public sector.; Tillitsbaserad styrning; Tillitsdelegationen; resursfördelning; kommunikation; kultur och struktur; ledarskap och offentlig verksamhet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Efter Tillitsdelegationen tillsattes och förankrade styrsättet, tillitsbaserad styrning, mynnade det ut i Sveriges kommuner. Tillämpningen har uppdagats och implementerats i offentlig sektor och har fått spridning. LÄS MER

 5. 5. Investeringsprocessen i två småkommuner : Hur finansiella och icke finansiella faktorer påverkar investeringsbeslut inom kultur och fritid

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sebastian Borg; Simon Mourad; [2022]
  Nyckelord :Municipalities; financial management; investment assessment; public sector; investment calculations; investment process.; Kommuner; ekonomistyrning; investeringsbedömning; offentlig sektor; investeringskalkyler; investeringsprocess.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Det finns många små kommuner i Sverige med negativ befolkningstillväxt. Ett sätt kommunerna kan motverka de och skapa en mer attraktiv kommun är genom att förbättra kommunens kultur och fritidsliv. Investeringar i dessa områden kan används som ett verktyg för att uppnå måluppfyllelse. LÄS MER