Sökning: "Public Healthcare"

Visar resultat 1 - 5 av 489 uppsatser innehållade orden Public Healthcare.

 1. 1. Barriers to Employee Involvement in Incremental Innovation at the Swedish Public Healthcare Organizations

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Erik Knutsson; Isak Lurie; [2021-07-09]
  Nyckelord :Swedish regions; Public Healthcare; Incremental innovation; Employee Empowerment; Bottom-up innovation; Diffusion of innovation;

  Sammanfattning : Background and purpose: As public organizations are politically governed, the organizationshave traditionally been managed from a top-down perspective. Since knowledge intensiveorganizations have realized employees are the greatest assets, greater emphasis has been devotedtowards increased employee empowerment and their ability to contribute to the development oforganizations. LÄS MER

 2. 2. Hidden Values or Synergy Effects? What the Market Does Not See

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lukas Josefsson; Pontus Klarson; [2021-06-30]
  Nyckelord :Public buyout; bid premium; toehold purchase; acquisition; synergies;

  Sammanfattning : The subject of bid premiums for public buyouts has been researched repeatedly as the premium itself can be hard to fully derive and could greatly affect both the acquirer and other investors involved. This thesis examines whether certain predetermined factors in fact, can be seen to influence the bid premium, looking at the Swedish market during 2005-2020. LÄS MER

 3. 3. Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige - Hjälpande eller stjälpande för den offentliga specialistvårdkön?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Agnes Kågström; Olivia Zackrisson; [2021-02-11]
  Nyckelord :Privat sjukvårdsförsäkring; supplementär försäkring; vårdkö; specialistsjukvård; physician induced demand; private health insurance; supplementary health insurance; access to care; specialized care;

  Sammanfattning : Private health insurance has rapidly increased during the 21st century and has become a target for political debate in recent years. Some argue that private health insurance can be a relief for the public health care system, while others claim that private insured patients buy themselves ahead in line and make the public waiting time longer. LÄS MER

 4. 4. Factors Affecting Covid-19 Vaccine Hesitancy in Sweden (2021)

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tatev Nazaryan; Nella Karapetyan; [2021]
  Nyckelord :Vaccine Hesitancy; Covid-19 Pandemic; Vaccination; Vaccine refusers; Vaccine deniers; Immunization; Social Marketing; Medicine and Health Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Authors: Tatev Nazaryan, Nella Karapetyan Supervisor: Fleura Bardhi Date: May 31st, 2021 Course: BUS39 Degree Project in Global Marketing Keywords: Vaccine Hesitancy, Covid-19 Pandemic, Vaccination, Vaccine refusers, Vaccine deniers, Immunization, Social Marketing Thesis Purpose: The aim of this qualitative study is to understand the factors affecting the Covid-19 vaccine hesitancy phenomenon in Sweden. Theoretical Perspective: Our study adopts the Socio-Ecological Model in order to understand what factors affect hesitancy towards the Covid-19 vaccines. LÄS MER

 5. 5. Preventiva insatser vid fall hos äldre inom slutenvård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linnea Pyling; [2021]
  Nyckelord :fall; nursing; prevention; inpatients; elderly; fall; omvårdnad; prevention; slutenvård; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fall och fallskador hör till ett av de stora folkhälsoproblemen i Sverige men även internationellt. Fall är den vanligaste orsaken till skador hos äldre personer över 65 år och resulterar ofta i allvarliga konsekvenser för samhället, vården och individen. LÄS MER