Sökning: "Public Investment program"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Public Investment program.

 1. 1. Andrianos Political Investment

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Christos Makrygiannis; [2021-04-08]
  Nyckelord :Ioannis Andrianos; Public Investment program; bribes; Argolis;

  Sammanfattning : The story is placed in Argolis, a small prefecture of about 97.000 people in the south ofGreece. There within a two year period between 2013 and 2014 was planned to take place26 sports infrastructure projects through the Public Investment Program. LÄS MER

 2. 2. Utmaningar med implementering av BIM genom hela värdekedjan : en analys av informationsgap i BIM-projekt med stöd av innovationsteori

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Axel Klint; Fabian Strand; [2021]
  Nyckelord :BIM; Cost efficiency; Implementation; Information gap; Innovation theory; Interoperability; Proprietary rights; Stakeholder efficiency; Aktörsengagemang; BIM; Implementering; Informationsgap; Innovationsteori; Interoperabilitet; Kostnadseffektiviet; Proprietära rättigheter;

  Sammanfattning : Digitalisering är ett ämne som ständigt diskuteras och har på senare år utvecklats på många plan. Inom byggbranschen har BIM (Byggnadsinformationsmanagement) länge setts som en digital lösning vilken kan tänkas utveckla branschen inom flera områden, men trots det är den digitala utvecklingen inom branschen relativt låg vilket kan ge indikation på lägre produktivitet. LÄS MER

 3. 3. Arkitektonisk gestaltning medutgångspunkt i kulturen iRosengård : -En studie av sociala mötesplatser

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Sahar Ala-eddin; Zenatu Inajetovic; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to investigate the outcome of the urban projects in the district Rosengård, an area that is usually described as segregated or exposed. Our thesis is above all an analysis of what made these projects succeed or fail and which factors played a role in the execution of the projects. LÄS MER

 4. 4. Småskalig vindkraft : En förstudie åt AirSon Engineering AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Jesper Eriksson; Joel Glans; [2020]
  Nyckelord :Small-Scale wind power; AirSon; AirSon Engineering AB; Småskalig vindkraft;

  Sammanfattning : The company Airson Engineering AB has an office building on their property in Ängelholm,Sweden, with an integrated roof slope. The purpose of the slope is to improve thepreconditions for a small-scale wind turbine in accession. AirSon desired both an evaluationof the appointed locations prerequisites, and possible installations. LÄS MER

 5. 5. Artificiell Intelligens : - Skatteverkets och Försäkringskassan investeringsprocess

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Lisa Strömvall; Linn Duàn; [2020]
  Nyckelord :Artificiell intelligens; IT-investering; motiv; risk;

  Sammanfattning : Sammanfattning Magisteruppsats, Civilekonomprogrammet - controller, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö, VT20, 4FE18E. Titel: Artificiell Intelligens – Skatteverkets och Försäkringskassans investeringsprocess Författare: Linn Duàn och Lisa StrömvallExaminator: Elin Funck Handledare: Eva Wittbom Inledning & Problematisering: Artificiell intelligens (AI) uppkom redan på 1950-talet men det har först under tidiga 2000-talet kommit att bli ett aktuellt ämne på grund av att organisationerna har mognat beträffande de organisatoriska lösningarna som medför att en teknologi som AI kan utnyttjas. LÄS MER