Sökning: "Public Records"

Visar resultat 1 - 5 av 188 uppsatser innehållade orden Public Records.

 1. 1. Electronic Health Records System’s Routinization: Exploring healthcare workers’ experiences in a Chinese Public Hospital

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Yuhu Feng; Yiping Xu; [2024]
  Nyckelord :Electronic Health Records; Information Systems; Adaptive Structuration Theory; Healthcare; China; Business and Economics;

  Sammanfattning : This study investigates the routinization of Electronic Health Records (EHR) systems in a Chinese hospital setting, focusing on Yangzhou University Hospital. Utilizing Adaptive Structuration Theory (AST), the research explores the complex interplay between technolo-gy, human agency, and organizational structures in the context of EHR implementation. LÄS MER

 2. 2. ”Om man låter det ta tid från början så vinner man på det i slutändan” : Myndigheters arbete med frekventa och återkommande begäranden om utlämnande av allmän handling

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Clara Strandros Berdén; [2023]
  Nyckelord :Swedish government; Public records; Justice obsession syndrome; Freedom of information; Svenska myndigheter; allmänna handlingar; justice obsession syndrome; offentlighetsprincipen;

  Sammanfattning : The study aims to investigate how Swedish governmental agencies deal with persons who make excessively large amounts of freedom of information requests. These persons, who can be said to suffer from justice obsession syndrome, often consume an unproportional amount of government agency resources. LÄS MER

 3. 3. Lyckans hjul eller lastens akademi? : ekonomiska ideal och hotbilder i debatten om lotterispel i Sverige 1809–1840

  Master-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Christoffer Nilsson; [2023]
  Nyckelord :lotteri; Kungliga nummerlotteriet; spelande; ekonomi; moral; konsumtion; hedonism; asketism; diskursanalys; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Wheel of Fortune or Academy of Vice? : Economic Ideals and Threats in the Swedish Lottery Debate, 1809–1840. This master’s thesis examines how ideas pertaining to economic and moral behaviour, ideals and threats were expressed, shaped and understood in the public debate about the state lottery – kungliga nummerlotteriet – in Sweden during early nineteenth century. LÄS MER

 4. 4. Unlocking the AI Advantage: Investigating the Impact of AI Patents on Firm Earnings and Industry Dynamics : A Comprehensive Investigation of the Influence of AI Patent Ownership on Corporate Financial Performance

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Timothy Maher; Niklas Schaffelke; [2023]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Patents; Financial performance; Innovation; Resource-based view;

  Sammanfattning : This study aimed to investigate the relationship between AI patents owned by companies, company earnings, industry type, and company size. The research question guiding the study was: How do AI patents owned by companies affect their earnings, and do these effects differ across industries and company sizes? Three hypotheses were developed to explore this question: 1. LÄS MER

 5. 5. Var god dröj : En kvalitativ studie av hur offentliga arkivinstitutioner arbetar med externa arkivdepåer för pappersarkiv

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Johanna Lundblad; [2023]
  Nyckelord :Public archival institutions; Archival materials; Off-site storage; Library storage centers; Offentliga arkiv; arkivmaterial; extern depå; fjärrdepå;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the use of off-site storage in the archival sector and how it impacts the public institutions’ work towards making the archives accessible for their users. Despite the ever-present technological advances and presumed digital future of archives the dependence on analogue records is still strong, leading to a recurring problem regarding lack of space in the archival depositories. LÄS MER