Sökning: "Public Relations PR"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade orden Public Relations PR.

 1. 1. Det stora mjölkkriget ur medias perspektiv - historiska Arla mot nytänkande Oatly : En kvantitativ innehållsanalys av mediegestaltningen av Arla och Oatly mellan år 2014 och 2018

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Olivia Hahne; Rebecca Jonsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In one corner of the fighting rink stands Arla, with its nutrient enriched and healthy dairy formulas has dominated the national dairy market for centuries. In the opposite corner is the stands the underdog Oatly, who is questioning the current dairy industry with its innovative and environmental oat products. LÄS MER

 2. 2. Influencers värde på Instagram : En kvalitativ studie om hur företag uppfattar influencers värde på Instagram

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Patrik Prokić; [2020]
  Nyckelord :Influencer; influencer marketing; Instagram; image; WOM; relationsmarknadsföring; sociala medier;

  Sammanfattning : Influencer marketing har uppmärksammats de senaste åren och allt fler företag nyttjar influencers för att marknadsföra sina produkter och tjänster. Som i ett led av den digitala utvecklingen behövs nya och kreativa tillvägagångssätt för att marknadsföra sig. LÄS MER

 3. 3. The Impact Of High Fashion PR In The Creation Of A Fashion Editorial Image

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för modevetenskap

  Författare :Isabelle Pandeya; [2019]
  Nyckelord :public relations; luxury; gatekeepers; fashion magazines; PR policies; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Brand owners protect their brands by setting policies through their public relations departments. The PR policies control how magazines communicate their brands to the public. This study examines the aesthetical values and impact of a brand owner’s public relations policies on fashion editorial images. LÄS MER

 4. 4. PR, PÅVERKAN & PROMILLE : En kvalitativ och kritisk diskursiv jämförelseanalys av hur kommersiella och ideella organisationer konstruerar PR-kampanjer på sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Anette Edlund; Ellinor Blomqvist; [2019]
  Nyckelord :Public Relations; Commercial Corporate organizations; Non-governmental organizations; Strategies; Campaigns; Persuasion.;

  Sammanfattning : The purpose of this essay was to examine the Public Relation strategies in four PR-campaigns. The objects of the study were two commercial organisations, Carlsberg and Smirnoff, and two non-governmental organisations, Addict Aide and IQ, with alcohol as the pervading subject. LÄS MER

 5. 5. Två versioner av en händelse : En fallstudie om marknadskommunikation och förhållandet mellan nyhetsmedia och PR-utövare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ellinor Christensson; Emilia Markert; [2019]
  Nyckelord :Marketing communication; public relations; mass media; news management; newsworthiness.; Marknadskommunikation; public relations; massmedia; news management; nyhetsvärdering.;

  Sammanfattning : År 2017 publicerades en artikel av svensk massmedia i samband med metoo- rörelsen. Artikeln rörde sexuella övergrepp av en känd profil med mycket makt inom svensk finkultur. Mannen hade nära samband med den välkända institutionen Svenska Akademien. Redan 1997 uppmärksammades anklagelserna gentemot mannen av kvällstidningen Expressen. LÄS MER