Sökning: "Public Warehouse"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Public Warehouse.

 1. 1. Samordnad varudistribution : En fallstudie på förbrukningsmaterial till vården i Region Östergötland

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling; Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Tova Robertsson; David Sjögren; [2019]
  Nyckelord :Samordnad varudistribution; coordinated freight distribution; Region Östergötland;

  Sammanfattning : Region Östergötland are responsible for deliveries of consumable goods to hospitals, health centres, public dental clinics and other customers in Östergötland county. Today, this is done through two different material flows. These are the inner and the outer material flows. LÄS MER

 2. 2. Exploring Collaborative Mobile Storage Units in the Humanitarian Supply Chain

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Jacob Karlsson; Björn Sanders; [2019]
  Nyckelord :Humanitarian Logistics; Humanitarian Supply Chain Management; Logistics; Warehouse; Mobile Storage Units; Disaster Management Cycle; Public Warehouse; Bangladesh; Syria; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis is an explorative single case study on the United Nations Logistics Cluster with the purpose to explore the usage of collaborative Mobile Storage Unit (MSU) warehouses in terms of determining their activities’ and decisions’ connection to the disaster management cycle, as well as their challenges’ connection to the contextual factors of the humanitarian supply chain (HSC). It attempts to answer questions (1) What are the collaborative MSU activities and decisions throughout the phases of the disaster management cycle? and (2) How do humanitarian contextual factors influence challenges to collaborative MSU activities and decisions in humanitarian logistics?. LÄS MER

 3. 3. Riskkommunikation generellt exemplifierat genom branden i Halmstad 2012

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Muatasem Latif Ali; [2017]
  Nyckelord :Förtroende; Halmstad kommun; Kommunikation; Räddningstjänst; Risk; Riskanalys; Riskkommunikation;

  Sammanfattning : A chemical accident can cause damage in individuals, groups or entire communities. The injury may concern human life, property or the environment. An accident can affect a large part of society and requires cooperation between the actors involved. LÄS MER

 4. 4. Gods på spårväg - finns möjligheterna i Helsingborg?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

  Författare :Elin Jungevi; Jesper Olsson; [2016]
  Nyckelord :spårväg; spårvagn; gods; helsingborg; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis is a study of the possibilities of introducing freight trams on tram networks in cities and to examine the possibilities in Helsingborg as a concrete example. The city of Helsingborg has plans to in the next ten years start the building of a new tram network in the city, a measure implemented to increase the capacity of the public transport system and to improve the environment in the city. LÄS MER

 5. 5. Arbetsförhållandens betydelse för hälsa : En kvantitativ studie ur ett salutogent perspektiv bland lagerarbetare.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna Björk; [2016]
  Nyckelord :working life; public health; questionnaire survey; demand-control-support model; SOC; arbetsliv; enkätstudie; folkhälsa; krav-kontroll-stödmodellen; KASAM;

  Sammanfattning : Sjukskrivningar för psykisk ohälsa orsakade av dåliga arbetsförhållanden i den sociala och organisatoriska arbetsmiljön är ett växande problem i samhället. Samtidigt finns lite forskning om arbetsförhållanden och hälsa ur ett salutogent perspektiv. LÄS MER