Sökning: "Public finance"

Visar resultat 11 - 15 av 204 uppsatser innehållade orden Public finance.

 1. 11. Digital Banking in Italy - The case of a fractioned and cash-centric financial environment: Tinaba Case Study

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Azra Hadziabdic; Carlo Edward Morandi; [2019]
  Nyckelord :Banking; Business model; Fintech; Payments; Personal Finance;

  Sammanfattning : Fintech is a relatively new term and it describes a series of financial products, usually available via smartphone Apps, that became widespread and accepted by the general public in the 2010s. Nowadays, almost a day does not go by without a news headline regarding Fintech, may that be for through-the-roof fundraising rounds or money laundering scandals. LÄS MER

 2. 12. Bankrolling Adverse Human Rights Impact in Development Projects - A study of the role and responsibilities of international financial institutions with respect to human rights in the development finance context and the implications of using intermediary commercial banks

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Paulina Wästerlund; [2019]
  Nyckelord :public international law; international human rights law; international financial institutions; commercial banks; development finance; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den ökade andelen kapital som riktas mot hållbar utveckling genom att med offentliga medel frigöra privata investeringar i utvecklingsprojekt genomförda av privata aktörer kan, vid en första anblick, verka som ett framgångsrikt resultat av mobiliseringen av nödvändiga finansiella medel för att uppnå Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Inkluderingen av den privata sektorn att bidra till, och lösa, samhällsutvecklingsfrågor med offentliga medel har emellertid haft uppenbara konsekvenser i form av en ökad risk för skadlig inverkan på mänskliga rättigheter, och har tydliggjort ett hålrum i möjligheterna till ansvarsutkrävande, eftersom privata institutioner är verksamma inom andra operativa och rättsliga system än offentliga internationella institutioner. LÄS MER

 3. 13. Venture Capital & Green Ventures : Developing an Understanding of the Investment Decision

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Enrico Sabbi; Triantafyllia Karampini; [2019]
  Nyckelord :entrepreneurial finance; environmental entrepreneurship; green startups; green entrepreneurs; green venture capital;

  Sammanfattning : There has been a continuous interest in academia with regard to the venture capital (VC) as themain flourishing aid to new business. Nowadays, academia and the public consider it ‘hot‘ to argue and invest in business that define their activities with sustainable goals, and callthemselves ‘green’, ‘clean’ or ‘eco’. LÄS MER

 4. 14. Can the Guarantee Instrument Fight Poverty? : A Minor Field Study in the Morogoro Region in Tanzania

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Linnéa Prytz; Ida Norman; [2019]
  Nyckelord :Guarantee instrument; Financial access; Productivity; Welfare; Tanzania; Agriculture;

  Sammanfattning : The role of access to finance for economic development has received extensive attention recently, which has brought the issue to the top of the policy agenda. The growing attention has resulted in several public policy initiatives to encourage access to financial services, especially in low-income countries where credit constraints are severe. LÄS MER

 5. 15. Automatiserat beslutsfattande : Hur automatiseringen av offentlig sektor påverkar förmågan att efterfölja offentlighetsprincipens regelverk

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Lisa Fagerström; [2019]
  Nyckelord :The principle of public access to official records; Automated decision-making; Algorithms; Public sector; Posthumanism; Offentlighetsprincipen; automatiserat beslutsfattande; algoritmer; offentlig sektor; automatisering; allmän handling; posthumanism;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to gain knowledge of how automated decision-making in Swedish public authorities affects the ability to comply with the Swedish principle of public access to official records. This is done through a Posthumanist analysis of seven qualitative interviews. LÄS MER