Sökning: "Public finance"

Visar resultat 16 - 20 av 204 uppsatser innehållade orden Public finance.

 1. 16. Private equity-finansiering och dess påverkan på underprissättning - En studie av IPO:s i Norden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik von Plomgren; Henrik Sundström; Sebastian Wigartz; [2019]
  Nyckelord :Key words: Initial Public Offering; Underpricing; Private equity; Information asymmetry; Nordics.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Title: Private equity-finansiering och dess påverkan på underprissättning - En studie av IPO:s i Norden. Seminar date: 2019-06-05. Course: FEKH89, Corporate Finance Degree Project, Undergraduate level, 15 ECTS. Authors: Henrik Sundström, Fredrik von Plomgren and Sebastian Wigartz. LÄS MER

 2. 17. Private Equity Engineering - A study of Value-Creating Actions Undertaken by Private Equity Firms in Sweden

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jimmy Enhammar; Jesper Qvenild; [2019]
  Nyckelord :Private Equity; Value Creation; Financial Engineering; Operational Engineering; Governance Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Private Equity Engineering - A study of Value-Creating Actions Undertaken by Private Equity Firms in Sweden Seminar date: 3rd of June 2019 Course: BUSN79, Degree Project in Accounting and Finance, 15 ECTS Authors: Jimmy Enhammar & Jesper Qvenild Advisor: Håkan Jankensgård Keywords: Private Equity, Value Creation, Financial Engineering, Operational Engineering, Governance Engineering Purpose: The purpose of this study is to explore the effects of value-creating actions that are undertaken by PE-firms on their portfolio companies on the Swedish market. Methodology: Quantitative method with a deductive approach. LÄS MER

 3. 18. Organizational and Board Characteristics’ Impact on Female Board Representation: Evidence from Swedish Publicly Listed Financial Firms

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Sandra Gadd; Therese Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Gender Diversity; Female Board Representation; Financial Industry; Board Composition; Resource Dependence Theory; Institutional Theory;

  Sammanfattning : Background - The underrepresentation of women in corporate boardrooms has been a central corporate governance issue for decades; still, improvement is made at a slow pace and varies by industry sector. On average, the Swedish financial industry displays high levels of female board representation compared to other industry sectors; however, there are large differences between the companies. LÄS MER

 4. 19. Branschspecifika finansiella likheter mellan tillväxtbolag : En kvantitativ studie baserad på svenska börsnoterade företag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Fatih Bayazit; Hakki Kasim; [2019]
  Nyckelord :Kapitalstruktur; Tillväxttyp; Finansieringsbeteende; Tillväxtbolag; Bransch;

  Sammanfattning : Background: Wu and Yeung have studied growth type with US companies to analyze capital structure and various financial behaviors of growth companies. The author believes that these companies have distinct capital structure and tend to follow this structure in the long run. LÄS MER

 5. 20. Gränslösa Premier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Casper Bergh; Dragomir Veselinov Petrov; Per Pertoft; [2019]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Gränslösa Budpremier Seminariedatum: 17-januari- 2019 Ämne/Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Casper Bergh, Dragomir Petrov, Per Pertoft Handledare: Anamaria Cociorva Nyckelord: Budpremie; Gränsöverskridande; Företagsförvärv, Storbritannien, Multiple regression Syfte: Syftet med studien är att undersöka eventuella skillnader i budpremien mellan inhemska och gränsöverskridande förvärv. Vidare ämnar studien undersöka vad som driver denna potentiella skillnad med hjälp av ytterligare två variabler specifikt för gränsöverskridande förvärv. LÄS MER