Sökning: "Public finance"

Visar resultat 21 - 25 av 182 uppsatser innehållade orden Public finance.

 1. 21. Hur påverkas kapitalförvaltning och finansiell rådgivning av Artificiell Intelligens? : En studie om de möjligheter dagens aktörer står inför

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Tobias Hedman; Gustav Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; asset management; financial advisory; machine learning; deep learning; automation; psychological bias; Artificiell Intelligens; kapitalförvaltning; finansiell rådgivning; maskininlärning; djupinlärning; automatisering; psykologisk bias;

  Sammanfattning : Bakgrund: Artificiell Intelligens (AI) och maskininlärning implementeras i allt större grad på de finansiella marknaderna världen över. Syftet med implementeringen av AI inom finanssektorn innefattar bland annat kostnadsminimering, effektivisering, reducering av mänsklig bias samt ökning av intäkter för företagens verksamheter. LÄS MER

 2. 22. Segmentering av kontorshotell i Stockholm

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Axel Abrahmsén; Clas Westerberg; [2018]
  Nyckelord :Workspaces; Coworking; Market segmentation; Digital representation; Arbetsplatser; Coworking; Marknadssegmentering; Digital representation;

  Sammanfattning : Marknaden för delade arbetsplatser har fått se en snabb tillväxt under senare år. Delvis kan detta förklaras med den ansenliga tillväxten av informationsteknologier. Dessa har till viss del förändrat hur vi lever, men fundamentalt förändrat hur och var vi önskar arbeta. LÄS MER

 3. 23. Effekterna av att kapitalisera operationella leasingavtal : Hur påverkas stora företag verksamma i Sverige av IFRS 16?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Christoffer Nylen; Philip Nilsson Fornes; [2018]
  Nyckelord :Capitalization of operating leases; IFRS 16 effecting big companies in Sweden; Constructive capitalization method; Operationella leasingavtal; Stora företag verksamma i Sverige; konstruktiv kapitaliseringsmetod;

  Sammanfattning : Leasing is and has been American companies largest external source of equipment financing and there are signs that the concept been used 2010 years before Christ. It is larger than bank loans, bonds, stocks, commercial mortgages and the fastest growing form of business investment. LÄS MER

 4. 24. IPO Underpricing on Aktietorget & First North - An empirical study on how Guarantors, Management ownership and Management commitments affect underpricing

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Alexander Erlingsson; Victor Hansson; [2017-07-25]
  Nyckelord :Initial public offerings; Underpricing; Guarantors; Management ownership; Management commitments;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 5. 25. Offentliga venture capital-bolags motiv till att syndikatinvestera

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefin Höijer; Josephin Atie; [2017-07-06]
  Nyckelord :venture capital; governmental venture capital GVC ; risk; additionality; screening; deal-flow; venture capital; offentligt venture capital; risk; additionalitet; screening; deal-flow;

  Sammanfattning : den här uppsatsen studeras motiven bland svenska offentliga venture capital-bolag till attsyndikatinvestera. Resultaten bygger på kvalitativa, semistrukturerade intervjuer medinvesteringsansvariga medarbetare på sex olika venture capital-bolag. LÄS MER