Sökning: "Public finance"

Visar resultat 6 - 10 av 182 uppsatser innehållade orden Public finance.

 1. 6. Fastighetsavgift: "Världens bästa förslag?" En kvantitativ analys av 2008 års förändrade fastighetsbeskattning.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Oscar Fernholm; Melina Shiva; [2018-09-19]
  Nyckelord :Fastighetsskatt; Fastighetsavgift; Offentlig ekonomi; Skatteteori; Fördelningseffekter; Disponibel inkomst; Paneldata; Property tax; Property fee; Public finance; Tax theory; Distribution effects; Disposable income; Panel data;

  Sammanfattning : År 2006 sa Kristdemokraternas partiledare ”Vi har världens bästa förslag. Vi har en idé om att avskaffa Sveriges mest hatade skatt”, och så blev det. Efter att Alliansen vunnit valet genomfördes en reform av fastighetsskatten. LÄS MER

 2. 7. Innovation and Performance of Companies with a Legacy of Risk Capital Funding: A Swedish Perspective

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Mikaela Bååt; Ingrid Andelid Hjort; [2018-08-01]
  Nyckelord :Innovation; risk capital; venture capital; private equity; stock price; profitability; business performance; R D spending; Sweden;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 3. 8. Public blockchain communities A study on how governance mechanisms are expressed within blockchain communities

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Oscar Nilsson; Dorna Garagol; [2018-07-04]
  Nyckelord :OSS communities; community governance; blockchain technology; blockchain governance; governance mechanisms;

  Sammanfattning : Blockchain technology is rapidly growing and can in the near future disrupt industries such as finance, cyber security, and political voting systems. The interest in the phenomenon has increased the past years, and as a result, more research within the field has emerged as a natural outcome. LÄS MER

 4. 9. Is There a Negative Relationship Between the Number of Swedish IPOs and the Long-run Performance?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Martin Büller; Shaicoan Tang; [2018-07-04]
  Nyckelord :IPO; BHAR; CAR; long-run performance;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 5. 10. Football franchise pricing – Finding the right valuation method while factoring in potential investment motivations

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Yan Felten; [2018-07-04]
  Nyckelord :Sport economy; Sport finance; Football economy; Football club valuation; Value drivers; Intrinsic value; Relative valuation; Price index; Investment motivation; Pricing rationales;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER