Sökning: "Public library"

Visar resultat 1 - 5 av 1171 uppsatser innehållade orden Public library.

 1. 1. Katalogisering i Libris XL : En studie om katalogisatörers praktik, kunskap och lärande

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sara Lindström Rova; [2020]
  Nyckelord :katalogisering; Libris XL; katalogiseringsteori; repertoar; lärandegemenskap;

  Sammanfattning : The aim of the study was to investigate catalogers’ practice, knowledge and learning, and if and how previous experience makes a difference and also investigate the need for knowledge in underlying conceptual models. The National Library of Sweden (KB) has developed the new system Libris XL which is based on a new user interface, new conceptual models and the use of linked data. LÄS MER

 2. 2. Vem skildras i hbtq+-litteratur för ungdomar? : En studie om representation och erkännande av hbtq+-personer i två bibliografiers boktips

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Amanda Köpberg Hansson; [2020]
  Nyckelord :Hbtq ; ungdomar; skönlitteratur; representation; urval; bibliotek; innehållsanalys; erkännande;

  Sammanfattning : Swedish public libraries must pay special attention to children and adolescents and offer a wide range of literature that meets the needs of all users. For young LGBTQ+ people, literature can provide confirmation and support their identity formation. LÄS MER

 3. 3. Medialisering i artiklar om stök på folkbiblioteken : En kvalitativ innehållsanalys av artiklar i debatten om stök på folkbibliotek i Sverige under åren 2015–2018

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lars Flemming; Ann-Charlotte Johansson; [2020]
  Nyckelord :media; medielogik; artiklar; social oro; berättarteknik; bibliotekstök;

  Sammanfattning : This thesis is an inquiry of the way media portray turmoil in Swedish public libraries between the year 2015 and 2018. This study's purpose is to gain knowledge about the media image of turmoil in libraries and the narrative techniques that are used. The questions we use to gain this knowledge is: 1. LÄS MER

 4. 4. Så lockar vi med miljön : en undersökning av inredningsstrategier på folkbibliotekets barnavdelning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lina Jaros; [2020]
  Nyckelord :folkbibliotek; barnbibliotek; biblioteksinredning; barn; biblioteksmiljö;

  Sammanfattning : The aim of this study is to gain knowledge on the way library managers and librarians describe intentions and ways of working as well as their thoughts on what makes an attractive children’s interior design of public libraries. It is also an aim to acquire knowledge on the way they describe how the interior design works in practice. LÄS MER

 5. 5. "gå till biblioteket så får du hjälp" : En fenomenografisk studie av hur samhällets digitalisering kommit att påverka det dagliga biblioteksarbetet i mötet med användaren

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Anna-Karin Skansen; Ellinor Bylund; [2020]
  Nyckelord :Folkbibliotek; Bibliotekspersonal; Yrkesroller; Informationssamhället; Digital delaktighet; Biblioteksanvändare; MIK; Kompetens;

  Sammanfattning : In this bachelor thesis, we examine six public librarian’s perception and experiences of the phenomena of the digitalization of society. The study aims to raise a voice as to how this has affected them in their daily work in the library when in contact with patrons. LÄS MER