Sökning: "Public library"

Visar resultat 1 - 5 av 1328 uppsatser innehållade orden Public library.

 1. 1. Folkbiblioteket - ett rum för socialt arbete? En kvalitativ studie om platsens betydelse för socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Moa Jörgensen; [2022]
  Nyckelord :social work; public library; public space; third place; collapsed place; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how a change in public space is reflected in the everyday work and routines of the public library and to see what role social work has in this new environment. Semi-structured interviews were conducted with the manager who made the decision to hire a social worker at the library as well as with the, as of writing, only library based social worker in Sweden. LÄS MER

 2. 2. DEMOKRATI OCH DIGITAL UTVECKLING Chefsperspektiv i folkbiblioteket under Covid-19-pandemin

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Ann Bergermo; [2021-11-02]
  Nyckelord :Referensramar; demokrati; digitalisering; folkbibliotek; ledarskap; lärande; offentlig sektor;

  Sammanfattning : Based on the opportunities and challenges public libraries in Sweden face duringdigital transformation, the purpose of this study is to investigate how library managers view digitization in relation to libraries ́democratic mission. The study is limited to experiences during march 2020 – march 2021; from the start of the Covid19 pandemic and one year onwards. LÄS MER

 3. 3. KVALITET OCH INNOVATION SKA VÄLJA OSS. Organisationskommunikation och rationalitetsprinciper. Karlstad universitetsbiblioteks forskningsfrämjande uppdrag.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Sabina Ostermark; [2021-02-17]
  Nyckelord :Forskningsbibliotek; neoinstitutionell teori; organisationskommunikation; Akademi; forskningsfrämjande; rationaliteter;

  Sammanfattning : Undersöker principer för rationalitet inom organisationskommunikation och effekter på universitetsbibliotekets forskningsfrämjande uppdrag. Det kunskapsförmedlande och forskningsfrämjande uppdraget på biblioteket påverkas av strukturer och prioriteringar från ryktbarhetens och produktionens principer. LÄS MER

 4. 4. Hur skolbibliotekarier själva beskriver sitt arbete med att stärka elevers digitala kompetens : En kvalitativ intervjustudie med fem skolbibliotekarier i gymnasiet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofie Marelius; [2021]
  Nyckelord :Skolbibliotekarie; digital kompetens; gymnasiet; professionsteori; nyinstitutionell teori.;

  Sammanfattning : During 2021 the Swedish government released a public inquiry with the purpose of strengthening the school library, to achieve this one of the propositions was to implement the concept media and information literacy into the curriculum. Today it's stated that a school librarian shall work towards strengthening the student’s digital literacy, this is the reason why this concept is used in this thesis. LÄS MER

 5. 5. Författarevenemang på folkbibliotek : En undersökning av författarnas perspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linnea Dahlgren; [2021]
  Nyckelord :Författarevenemang; författarbesök; författare; programverksamhet; folkbibliotek; Bourdieu; litterära fält;

  Sammanfattning : This study deals with author visits at public libraries, where the author perspective is the focal point. A questionnaire was sent online to the members of Författarcentrum and this study is based on the 87 replies. LÄS MER