Sökning: "Public service"

Visar resultat 1 - 5 av 2178 uppsatser innehållade orden Public service.

 1. 1. Förvaltningsmyndigheter för medborgarna? : En komparativ fallstudie om hur korruption inom tre centrala förvaltningsmyndigheter påverkar medborgarnas tillit och förtroende

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Erik Lagerlöf; [2024]
  Nyckelord :public administration; Central Managing Authority; trust; legitimacy; corruption; attitude; citizen; exercise of authority; case study; comparative method; theory interpreted; Swedish Public Employment Service; National Service Center; Swedish Social Insurance Agency; Offentlig förvaltning; offentlig etik; central förvaltningsmyndighet; tillit; förtroende; legitimitet; korruption; attityd; medborgare; myndighetsutövande; fallstudie; komparativ metod; teoritolkande; Arbetsförmedlingen; Migrationsverket; Försäkringskassan;

  Sammanfattning : This thesis aims to analyze how tendencies to corruption affect trust in Central Managing Authorities: Sweden Public Employment Service, National Service Center, and Swedish Insurance Agency.  The research questions are:  · Can the trust and legitimacy for the three Central Managing Authorities has been affected by corruption?  · What similarities and differences exist about the corruption into Swedish Public Employment Service, National Service Center, and Swedish Social Insurance Agency?  · Can the lack of trust and legitimacy have other causes than the occurrence of corruption?  The study used comparative method, where cases have been compared and analyzed out from theoretical framework. LÄS MER

 2. 2. Arbetsförmedlingens webbplats : Tillgänglighet för alla

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Martin Hultbäck; [2024]
  Nyckelord :Tillgänglighet; användarvänlighet; lindrig intellektuell funktionsnedsättning; användbarhet.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka tillgängligheten av Arbetsförmedlingens webbplats, specifikt för personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Studien syftar till att förstå vilka faktorer som påverkar denna grupp när de använder webbplatsen. LÄS MER

 3. 3. Implementation Constraints of ERP Systems in Developing Countries

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Hanna Mekuria Fissha; [2024]
  Nyckelord :Enterprise Resource Systems; public service organizations; developing countries;

  Sammanfattning : Globally, the use of ERP systems has increased significantly. Organizations in developed and developing countries are pursuing ERP systems to stand out globally for facilitating their growth beyond their previous inhouse systems. LÄS MER

 4. 4. Samverkansfördelar : En kvalitativ analys av samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna i södra Halland

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Nelson Guzlander; [2024]
  Nyckelord :Theory Of Collaborative Advantage; job matching; Halmstad; Falkenberg; Laholm; Hylte; Arbetsförmedlingen; Huxham; Vangen; cooperation municipalities;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate the collaboration between the Swedish Public Em-ployment Service and the municipalities in southern Halland (Falkenberg, Halmstad, Hylte, Laholm) based on Huxham and Vangen's theory of the benefits of collaboration, "Theory Of Collaborative Advantage". The theory is suitable for studies of organizations and is based on the fact that there are different incentives or motives for starting a collaboration. LÄS MER

 5. 5. Ett digitalt ekonomiskt bistånd - De ”nya arbetssätten”

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Amina Alloune; Yasmin Aghajan; [2024]
  Nyckelord :digital; digitalization; financial support; financial aid; social work; welfare;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to highlight the experiences of social workers regarding the ongoing impact of digitalization on the administration of economic assistance within social services. The literature presented discusses how digitalization influences social workers and clients in the current workplace. LÄS MER