Sökning: "Public services Libraries"

Visar resultat 1 - 5 av 143 uppsatser innehållade orden Public services Libraries.

 1. 1. ”Vi ska inte slåss utan samarbeta” : En fallstudie av samverkan inom läsfrämjandearbete för barn och unga

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Oskar Ahlén; [2020]
  Nyckelord :Cooperation; Case studies; Qualitative research; Public services Libraries ; Reading promotion; Library science; Samarbete; fallstudier; kvalitativ metod; folkbibliotek; läsfrämjande verksamhet; biblioteks- och informationsvetenskap; Cooperation; Case studies; Qualitative research; Public services Libraries ; Reading promotion; Library science;

  Sammanfattning : The aim of this master’s thesis is to examine how collaboration is represented in guiding documents and practice concerning reading promotional work towards children and youth within Sandviken’s cultural center’s public library and the house of literature. This is examined through a case study of the public library’s and the house of literature’s activities for children and youth, with a focus on how collaboration affects the organizations work towards these target groups. LÄS MER

 2. 2. Selfies, souvenirer och Djävulsbibeln : En kvalitativ fallstudie av biblioteksanställdas syn på biblioteksturism på Kungliga biblioteket och Stockholms stadsbibliotek

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Otto Granath; [2020]
  Nyckelord :Library; Library rules and regulations; Stockholm; Tourism; Culture and tourism; Guidebooks; Bibliotek; bibliotekens mål och uppgifter; bibliotek och samhälle; Stockholm; turism; rese-handböcker;

  Sammanfattning : The aim of this master thesis is to examine how two Swedish libraries approach library tourism. Library tourism is a growing phenomenon seen in libraries across the world. The case study has been made on the National Library of Sweden and Stockholm Public Library. LÄS MER

 3. 3. Borrar bland böcker - Folkbibliotekens roll i en omställning till delningsekonomi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Maria Stjerndahl; [2020]
  Nyckelord :Delningsekonomi; Folkbibliotek; Miljö; Kollaborativ konsumtion; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The sharing of goods and services has a lot of potential in tackling the environmental consequences of consumption. Studies indicate that public lending has advantages over private individuals lending each other necessities. It is therefore important to investigate how public lending can be organised most efficiently. LÄS MER

 4. 4. ”Är man i en samisk förvaltningskommun ska det stå Girjerájus på väggen!” : En studie av det koloniala arvet och samiska perspektiv i svensk biblioteksverksamhet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Matilda Hast; [2020]
  Nyckelord :Indigenous peoples; Sami European people ; Library; Public services Libraries ; Postcolonialism; Ursprungsbefolkningar; Samer; Bibliotek; Publik service på bibliotek; Kolonialism; Postkolonialism;

  Sammanfattning : Introduction: Indigenous matters are viewed as a priority by the library profession around the world and the library law in Sweden states that the national minorities, which include the indigenous Sámi people, are a prioritised group. Despite these facts there is little research on indigenous matters in relation to libraries, library practice, and service. LÄS MER

 5. 5. ”Det måste vara roligt” : Bibliotekariers barnsyn och inställning till barns delaktighet i Sverige och England

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM; Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Anna Westerlund; Caroline Wänlund; [2020]
  Nyckelord :Children’s librarians; Public services Libraries ; Children’s rights; Participation; Children’s Libraries; Childhood Studies; Bibliotekarier; folkbibliotek; barns rättigheter; delaktighet; barnbibliotek; barnforskning;

  Sammanfattning : Introduction. We investigated how librarians viewed childhood, children’s participation and their own profes- sional role in relation to these two topics. LÄS MER