Sökning: "Publication and Distribution"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Publication and Distribution.

 1. 1. Trends and scientometrics in cyber security research

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jesper Slagarp; Elvira Häggström; [2022]
  Nyckelord :Cyber security; Trend analysis; Network analysis; Author index; Data bases; Scientometrics; Cybersäkerhet; Trendanalys; Nätverksanalys; Författarindex; Databaser; Scientometri;

  Sammanfattning : To look for scientific literature, there are specialized databases and search engines to simplify the process. In order to quickly assess the quality of a given paper, there are different indices meant to quantify the success and impact an author has had within the scientific community. LÄS MER

 2. 2. Kulturrådsboken Högspänning : En fallstudie om biblioteksaktörers värdeskapande handlingar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Maria Ceder; [2021]
  Nyckelord :Kulturrådsbok; Kulturrådet; Högspänning; Bromander; värdeförhandlingar; litterärt värde; bibliotek;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study the valuation process of a work of fiction by actors within or linked to the library system in Sweden, to identify who these library actors are as well as the value regimes that they express. The theory of value was devised by Barbara Herrstein Smith (1988) and states that a work of literature, through encounters with different actors within the field of literature, acquires several different values. LÄS MER

 3. 3. Dalitz Plot Analysis of η'→ηπ+π-

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Kärnfysik

  Författare :Simon Taylor; [2020]
  Nyckelord :Dalitz Plot Analysis; BESIII; meson physics; maximum likelihood method; chi2 method;

  Sammanfattning : Chiral Perturbation Theory (ChPT) is a tool for studying the strong interaction at low energies. The Perturbation theory is developed around the limit where the light quarks, u,d,s are approximated to be massless. In this approximation the isospin symmetry, one of the main features of the strong interaction, is fulfilled automatically. LÄS MER

 4. 4. Analys av indikatorerna AIT, AIF, SAIDI och SAIFI i lokalnätet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Khaled Bassem Yehia; Vahab Abdowod; [2019]
  Nyckelord :Tillsynsmyndigheter; elnät; elbolag; kvalitet;

  Sammanfattning : Energimarknadsinspektionen (EI) är en tillsynsmyndighet för el, fjärrvärme och naturgas, där en av myndighetens uppgifter är att kontrollera elnätbolagens distribution av el och om distributionen är av god kvalité. God leveranssäkerhet bestäms utifrån EI:s föreskrifter och allmänna råd i publikationen EIFS 2013:1. LÄS MER

 5. 5. Elusive quality of educational research in a context of bibliometrics-based research funding systems. The Case of the University of Gothenburg 2005-2014

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Linda Sile; [2016-08-16]
  Nyckelord :bibliometrics; quality; performance-based research funding systems; educational research; social epistemology; Sweden;

  Sammanfattning : Aim: This study aims to explore and theorise changes in publishing patterns within educational research in a context where bibliometric indicators are used in calculations for research funding distribution purposes. In theorising these publishing patterns, I discuss how such changes might and might not relate to the quality of educational research. LÄS MER