Sökning: "Publikmöte"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Publikmöte.

 1. 1. Skakad av liv - eller tvärtom? Hur kan Brechts syn på skådespelarens relation till rollen främja mitt möte som skådespelare med publiken?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Julia Sporre; [2021-11-19]
  Nyckelord :Brecht; Inlevelse; Publikmöte; Sceniskt framställande; Rolltagande; Repetition; Hantverk; Undersökande; Punkterad; Skådespelare; Skola; Emotion; Scenisk handling;

  Sammanfattning : Jag är under mitt sista år på min kandidatutbildning i skådespeleri på besök i Berlin och sitter på Volksbühne en kväll. Där blir jag fullkomligt knockad av en av skådespelerskorna, jag tänker att det är hennes emotionella insats som drabbar mig. LÄS MER

 2. 2. Hur min praktik förändrades av mötet med utbildningen Svarta Speglar

  Magister-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för skådespeleri

  Författare :Daniela Kullman; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning ”I was really moved.””I could relate” ”I remeber feeling very uncomfortable when you shouted Fuck you” *”I remember feeling different emotions through out the piece” ”I wonedered when Daniela was her self and when she was playing theatre.” ”The power taking on heavy subjects with a sprinkle of humor. LÄS MER

 3. 3. ”- Inte bara köra sitt eget race” – Musikdramatiska övningar med skådespelare med funktionsnedsättningar

  C-uppsats,

  Författare :Andréa Arlid; [2010]
  Nyckelord :Musikdramatik; skådespelare med funktionsnedsättni;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Syftet med uppsatsen är att undersöka möjligheter till utveckling av Gunilla Gårdfeldts musikdramatiska metod.Uppsatsen syftar också till att i viss mån beskriva Gårdfeldts musikdramatiska metod genom en kortaresammanställning av några utvalda övningar. LÄS MER

 4. 4. Bitar av mig Berättelsens väg från inspiration till scen

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Harald Nilsson; Malin Aghed; ; [2008]
  Nyckelord :Berättelse; muntligt berättande; kontext; kommunik;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka vad som händer med en muntlig, personligt baserad berättelse från inspiration till scen. Detta innefattar undersökning kring hur berättelsen får olika form i olika givna sammanhang, samt om den handledning och respons berättaren får spelar roll för berättelsens utformning. LÄS MER