Sökning: "Publikstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet Publikstudie.

 1. 1. Nyhetsjournalistikens förändrade spelplan med förtroendet som insats : En kvalitativ publikstudie om native advertising i nyhetsmedier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Rebecca Otterström; Valter Arnborg; [2020]
  Nyckelord :native advertising; textreklam; nyhetsmedier; förtroende; dags- och kvällspress; nyhetsjournalistik;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är tvådelat; för det första syftar studien till att undersöka och förstå hur publiken resonerar kring och uppfattar native advertising i journalistisk kontext. För det andra syftar studien till att undersöka om förekomsten av native advertising i svenska nyhetsmedier påverkar publikens förtroende för nyhetsjournalistiken. LÄS MER

 2. 2. Vart fan är vi på väg? : En kvalitativ studie om den unga vuxna publikens uppfattning av frågesportprogrammen På spåret och Alla mot alla

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Gustaf Ränkeskog; Lukas Jacobson; [2020]
  Nyckelord :Qualitative research; Audience research; Genre theory; Uses and gratifications; Information; Entertainment; Game show; Quiz show; Quiz program; På spåret; Alla mot alla; Filip and Fredrik; Public service; Commercial broadcasting; Discovery Networks; Sveriges Television; Kanal 5; Kvalitativ forskningsstudie; Publikstudie; Genreteori; Uses and gratifications; Information; Underhållning; Game show; Quiz show; Frågesportprogram; På spåret; Alla mot alla; Filip och Fredrik; Public service; Kommersiellt tv-bolag; Discovery Networks; Sveriges Television; Kanal 5;

  Sammanfattning : The intent of this bachelor thesis is to specify the reasons why the young adult audience consumes the Swedish television quiz programs Alla mot alla and På spåret, which needs the programs might fulfill and the difference between the two programs. The study also reflects on the difference between similar quiz programs on commercial vs. LÄS MER

 3. 3. Makthavare på tv: vältaliga män och välklädda kvinnor : En kvalitativ publikstudie om hur partiledare, ur ett genusperspektiv, uppmärksammas i valdebatter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Ellen Jöhnsson; Ebba Svanberg; [2019]
  Nyckelord :Gender; televiewers; attention; eye tracking; interview; fixation; debate; party leader; Genus; tv-tittare; uppmärksamhet; ögonrörelsetester; intervju; fixering; debatt; partiledare;

  Sammanfattning : This study aims from a gender perspective to examine how the audience pay attention to people of power in news media. To examine this we viewed how televiewers pay attention to party leaders in televised political debates. LÄS MER

 4. 4. Feminism i reklam - En kvalitativ publikstudie om kvinnors upplevelse av reklam med feministiska budskap

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Rebecka Beslic; [2019]
  Nyckelord :Commodity feminism; femvertising; reklam;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker följande: hur svenska kvinnor i åldern 18–30 uppfattar och förhåller sig till reklam med feministiska budskap jämfört med kvinnor i ålder 40–55, vilken konsumtionskultur de tillhör samt hur de upplever reklam med feministiska budskap, när det gäller att förändra sättet på vilket kvinnor är representerade. Fenomenet exemplifierades med hjälp av tre reklamfilmer vars uttalade syfte är att stärka kvinnor. LÄS MER

 5. 5. ”Det svenska tillståndet” : en kvalitativ publikstudie om hur norska och danska nyhetskonsumenter uppfattar Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Ida Amalie Lokland; Lisa Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Det svenska tillståndet; Grannland; Gestaltning; Framing; Andrafiering; Vi och dem; Journalistik; Medier; Publiken; Medierapportering; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis is a qualitative interview study about Norwegian and Danish news consumer's views and perceptions about Sweden. The interviews have been conducted in Oslo, Norway and Copenhagen, Denmark, where the aim was to gain understanding about how the representation of Sweden, throughout Norwegian and Danish news media, affects the interviewee's image of Sweden. LÄS MER