Sökning: "Publius Ovidius Naso"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Publius Ovidius Naso.

 1. 1. En Kvinnas List : Synliggörandet av kvinnan som subjekt i Ovidius Metamorfoser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Lindström; [2018]
  Nyckelord :Ovidius; subjektivitet; våldtäkt; kvinnlig våldtäkt; romersk mytologi; romersk litteratur; antika rom; könsroller; könsbegränsningar; maskulinitetsprocess; maskulinitet; sexualitet; femininitet; kvinnlighet; manlighet; sexuella övergrepp; offerprocess; våldtäktsförövare; Publius Ovidius Naso; Ovidius;

  Sammanfattning : Den romerska författaren och poeten Publius Ovidius Naso (43 f.Kr. - 17 el. 18 e. LÄS MER

 2. 2. Janusansiktets potentialitet: en studie mellan erfarenhetsrum och förväntningshorisonter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Manda Gabrielsson; [2011-03-21]
  Nyckelord :erfarenhetsrum; förväntningshorisont; förfluten tid; nutid; framtid;

  Sammanfattning : This essay will discuss the Roman God Janus, as a figure of speech, in four different texts written by Publius Ovidius Naso, Michel de Montaigne, Francis Bacon and Elijah Fenton. The Janus figure could also illustrate the relationship between the past, the present and the future, because of the attributes of looking back and forward, in both space and time, that Janus was said to possess. LÄS MER