Sökning: "Pucek"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Pucek.

 1. 1. Ramvattendirektivet, Weserdomen och den fysiska planeringen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alfred Pucek; [2017]
  Nyckelord :Miljörätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Musikalproduktion med snäva ramar : att dra mycket kanin ur lite hatt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Sara Pucek; [2013]
  Nyckelord :musikalregi; musikalproduktion; musikteater;

  Sammanfattning : Rapporten sammanfattar projektarbetet inom kursen Självständigt arbete, ht 2012 på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Projektet har gått ut på att sätta upp ett befintligt musikdramatiskt verk inom genren musikal helt inom ramarna för de resurser som finns att tillgå inom kursen och på KMH. LÄS MER