Sökning: "Puekker Sandra"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Puekker Sandra.

  1. 1. Vad är Internet of Things inom medicinteknik? : Hur påverkar det vården och patienterna ur ett framgångs- och säkerhetsperspektiv?

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Informatik; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Hammarström Emma; Puekker Sandra; [2017]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : This study is written by two students at Linköping University, studying the Systems Science program. It is a qualitative study in the form of case study where empirical data is collected from Region Östergötland. We conducted three interviews where everyone had a connection to the Internet of Things within medical technology. LÄS MER