Sökning: "Puline Koceva"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Puline Koceva.

  1. 1. Konkursbos ansvar för konkursgäldenarens miljöfarliga verksamhet

    D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Marie Persson; Puline Koceva; [1999]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : När ett bolag (en juridisk person) går i konkurs övergår alla dess utmätningsbara tillgångar till ett konkursbo. Konkursboet är en annan juridisk person än det bolag som fanns före konkursbeslutet. LÄS MER