Sökning: "Pull production system"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Pull production system.

 1. 1. Farmers’ perceptions on the effectiveness of push pull technology to control maize stem borer (Chilo Partellus) in Gatsibo District of Rwanda

  Master-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Marthe Nezehose; [2019]
  Nyckelord :push pull technology; stem borer; desmodium; Napier grass; ecological interactions;

  Sammanfattning : This case study investigated the perceptions of farmers and the historical effectiveness of push-pull technology to control the maize stem borer (Chilo Partellus) in Nyagihanga sector of Gatsibo District (Rwanda). The investigation was done in collaboration with Food for the Hungry/Rwanda, an organization operating in the mentioned region. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning och förbättringsförslag för ett effektivare material- och informationsflöde : Ett förbättringsarbete förankrat i leanprinciper och metoder

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Daniel Kjellberg; [2019]
  Nyckelord :lean; värdeflödesanalys; produktionsteknik; produktion;

  Sammanfattning : Rapporten behandlar en kartläggning och förbättingsförslag av tillverkningsflödet vid tillverkning av en stålkonstruktion. På begäran av Skyllberg Industri omnämns ej konstruktionen, delkomponenterna, processerna eller slutkundens namn. LÄS MER

 3. 3. Optimering av orderstorlek ur ett kostnads- och produktivitetsperspektiv : en kvantitativ fallstudie på Zoégas i Helsingborg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Rasmus Adolfsson; André Hannercrantz; [2019]
  Nyckelord :Economic lot scheduling problem; ELSP; basic period approach; order quantity; pull planning; productivity; lean.; Economic lot scheduling problem; ELSP; orderstorlek; cyklisk planering; pull planning; dragande system; produktivitet; lean.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka optimala orderstorlekar på kaffeproducenten Zoégas förpackningslinjer i Helsingborg. Bakgrunden är att företaget är omedvetna om hur dagens orderstorlekar påverkar produktionen, med hänsyn till produktivitet samt ställ- och lagerhållningskostnader. LÄS MER

 4. 4. Heteroleptic Copper (I) Complexes as Photosensitizers in Dye-Sensitized Solar Cells

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Angela Raffaella Pia Pizzichetti; [2019]
  Nyckelord :Dye-Sensitized Solar Cells; Chemical and Environmental Engineering; Photovoltaic; Copper I complexes;

  Sammanfattning : Modern civilization highly depends on energy and finding alternative sources to fossil fuels becomes more and more necessary. The sun is the most abundant energy source available and exploiting it efficiently would result in a great environmental and economic breakthrough. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of a push-pull strategy against fungus gnats (Diptera: Sciaridae)

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Therese Diderot; [2016]
  Nyckelord :fungus gnats; pest management; push-pull strategy; peppermint oil; yellow sticky card traps; LED;

  Sammanfattning : Fungus gnats (Diptera: Sciaridae) are major insect pests in greenhouse production systems. Their larvae reside in the growing medium and can cause severe damage on the plants when feeding on the root system. When the fungus gnats occur at high population densities, the damage can inhibit plant growth, or in worst-case kill the plant entirely. LÄS MER