Sökning: "Pulmonary embolism"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Pulmonary embolism.

 1. 1. Sjuksköterskors och läkares erfarenheter av polikliniskt omhändertagande av patienter med lungemboli : En intervjustudie.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Joanna Gorzkowska; Elena Selivanova; [2023]
  Nyckelord :nurses and physicians experiences; content analysis; interview study; outpatient care; pulmonary embolism; sjuksköterskors och läkares erfarenheter; innehållsanalys; intervju; lungemboli; poliklinisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Lungemboli är den allvarligaste diagnosen av venös tromboembolism. Poliklinisk behandling istället för traditionell slutenvård kan erbjudas för patienter med LE som inte löper risk för plötslig död och allvarliga komplikationer. LÄS MER

 2. 2. Bildkvalitet, stråldos och diagnostisk noggrannhet med dubbel energi CTPA jämfört med enkel energi vid misstänkt lungemboli

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Sanna Guggi Andersson; Frida Pettersson; [2022]
  Nyckelord :Bilddiagnostisk; Bildkvalitet; CTPA; Dubbel energi; Enkel energi; Lungemboli; Röntgenstrålning;

  Sammanfattning : Inledning: Lungemboli (LE) är den tredje vanligaste dödsorsaken bland hjärt- och kärlsjukdomar. Den dominerande strategin för kliniskt diagnostikstöd vid misstanke om LE är Wells kriterier och det senaste årtiondet har datortomografisk pulmonell angiografi (CTPA) varit den bilddiagnostiska guldstandarden. LÄS MER

 3. 3. KVANTIFIERING AV ADMINISTRERAD AKTIVITET VID LUNGSCINTIGRAFI OCH VALIDERING AV METODEN

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Heba Raed; [2022]
  Nyckelord :Activity; gamma detector; lung scintigraphy; perfusion; quota; radiation dose; ventilation.; Aktivitet; gammadetektor; kvot; lungscintigrafi; perfusion; stråldos; ventilation.;

  Sammanfattning : Lungscintigrafi är en av de mest vanligt förekommande nuklearmedicinska undersökningarna. Akut lungemboli är en huvudindikation för lungscintigrafi. Undersökningen består av två delar, först undersöks ventilationsdelen och sedan perfusions-fördelningen i lungan. Vid ventilationen inhalerar patienten 99mTc-Technegas. LÄS MER

 4. 4. Datortomografins betydelse vid diagnostisering av lungemboli hos patienter med covid-19 : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Amanda Boman; Alexandra Fransson; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; Datortomografi; D-dimer; Lungemboli; Röntgenavdelning; Röntgenstrålning; Symtom;

  Sammanfattning : Inledning: Patienter med covid-19 har en ökad risk att drabbas av lungemboli. Symtomen som patienter med covid-19 har liknar många gånger symtom på lungemboli. Förhöjda D-dimer-värden ökar misstanken om lungemboli. Detta är dock svårt att tolka eftersom patienter med covid-19 kan ha förhöjda D-dimervärden på grund av infektionen. LÄS MER

 5. 5. Tillämpning av Artificiell Intelligens vid diagnostisering av lungemboli : Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Kajsa Vilhelmsson; Tilda Sigurdsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER