Sökning: "Pulp- and papermill wastewater treatment"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Pulp- and papermill wastewater treatment.

 1. 1. Impact on carbon emissions applying the sustainable EffiSludge wastewater treatment concept to the Nordic pulp- and paper industry

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Disa Donnér; [2018]
  Nyckelord :Anaerobic digestion; Biomethane; Carbon footprint; EffiSludge; Pulp- and papermill wastewater treatment; Waste activated sludge;

  Sammanfattning : The pulp- and paper industry (PPI) faces a great challenge in finding new ways to reduce its overall carbon emissions. Large quantities of water are used in the pulp- and paper making process. In this context, a more sustainable wastewater treatment with a lower carbon footprint is of relevance for the PPI. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av avloppsvattenreningen vid Hallsta Pappersbruk : Kartläggning av inkommande avloppsvatten och optimering av driftparametrar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Anna Ramberg; [2005]
  Nyckelord :Wastewater treatment; Pulp and paper mill; Nitrogen; Phosphorus; Bulking sludge; Filaments;

  Sammanfattning : Hallsta paper mill uses large amounts of water during the pulp and paper making processes. The wastewater is treated in two separate activated sludge processes referred to as BIO 1 and BIO 2. The main aim is to reduce the organic substance content, measured as COD (Chemical Oxygen Demand) before the wastewater is released into the environment. LÄS MER