Sökning: "Pulsatilla vernalis"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Pulsatilla vernalis.

 1. 1. MOSIPPA (Pulsatilla vernalis) Att föröka en hotad art ex-situ

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Malin Norrman; [2020-09-16]
  Nyckelord :Pulsatilla vernalis; Ex situ; In situ; Propagation; Horticulture; Nature Conservation; Garden Conservation; Biodiversity; Threatened species;

  Sammanfattning : The purpose of my research has been to collect and report the propagation method around the threatened species Spring pasque flower (Pulsatilla vernalis), and to form a template for what a propagation manual could look like. The material was collected at the Gothenburg Botanical Garden and at Remmene shooting range in Vårgårda. LÄS MER

 2. 2. Påverkas mosippa (Pulsatilla vernalis) negativt av igenväxning?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Brita Danielsson; [2014]
  Nyckelord :Pulsatilla vernalis; competing vegetation; threatened plant; conservation; population size;

  Sammanfattning : Pulsatilla vernalis is one of several endangered plant species that benefit from wildfires and small scale disturbance events that repel competing vegetation and create open patches in the vegetation cover. Previous studies argue that Pulsatilla vernalis is decreasing in numbers due to vegetation changes associated with the decrease in wildfires, forest grazing and changes in forest management. LÄS MER

 3. 3. Landskapsekologiska åtgärder för hotade arter i Haftahedarna

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi (INK)

  Författare :Vanna Lindgren; [2011]
  Nyckelord :Hotade arter; landskapsekologi;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att bidra till det omfattande arbete som pågår med att rädda hotade arter världen över. I Sverige sker det framförallt genom arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter och tillämpande av dessa ute i landets län. LÄS MER