Sökning: "Pulshöjande aktiviteter"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Pulshöjande aktiviteter.

 1. 1. Digitalt verktyg och pulshjöande aktiviteter i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Liselott Kent; [2021]
  Nyckelord :Pulshöjande aktiviteter; digitala verktyg; didaktiska frågor hur; vad och varför ;

  Sammanfattning : Enligt den senaste revideringen av Lpfö18 skall förskolan ge barnen en grundläggande förståelse för digitala verktyg. Förskolläraren ansvarar för att varje barn får möjlighet att hantera digitala verktyg, vilket kan stimulera utveckling och lärande. LÄS MER

 2. 2. Elevers upplevelser av pulshöjande aktivitet och hur det påverkar koncentration och prestation i matematik

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Cecilia Altheden; Carina Rasmusson; [2020]
  Nyckelord :KASAM; koncentration; matematik; motivation; prestation; pulsaktivitet;

  Sammanfattning : Sammanfattning/ AbstractAltheden, C., Rasmusson, C. (2020). Elevers upplevelser av pulshöjande aktivitet och hur det påverkar koncentration och prestation i matematik. LÄS MER

 3. 3. Skolpersonalens uppfattningar av en pulshöjande fysisk aktivitetsintervention (PuLH) för elever på mellan- och högstadiet

  Master-uppsats,

  Författare :Rebecca Pedersen; [2019]
  Nyckelord :health promoting school; implementation; physical activity; qualitative methods; fysisk aktivitet; hälsofrämjande skola; implementering; kvalitativa metoder;

  Sammanfattning : En stor andel av dagens barn och ungdomar är inte tillräckligt fysiskt aktiva, vilket är oroande då det finns ett positivt samband mellan pulshöjande fysiska aktiviteter och hälsa. Insatser för att öka barn och ungdomars fysiska aktiviteter är därför viktiga, där skolan som arena har en betydande roll. LÄS MER

 4. 4. Pulsprojekt - Var, när, hur och varför? : En kvalitativ studie om genomförandet av pulsprojekt i skolan.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Hampus Dietrichsson; Elin Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Pulsträning; Hälsa; Pulsprojekt; Skolprestationer;

  Sammanfattning : På senare år har det blivit allt vanligare att skolor organiserar olika typer av pulsträning för eleverna, utöver den ordinarie undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Under 2017 presenterade även regeringen ett initiativ om att öka den fysiska aktiviteten i skolan, med syfte att förbättra välmående, folkhälsa och skolprestationer. LÄS MER

 5. 5. Barns fysiska aktivitet i förskolan : Förskollärares betydelse för barns fysiska aktivitet i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Anna Andersson; Daniella Klang; [2019]
  Nyckelord :Children; Environment; Motor; Physical activity; Preschool; Barn; Fysisk aktivitet; Förskola; Miljö; Motorik;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte handlar om att skapa en fördjupad förståelse om förskollärares och miljöns betydelse för barns möjligheter till fysiska aktiviteter i förskolans verksamhet. Vi vill med studien ta reda på vad förskollärarna har för betydelse för barns fysiska aktivitet i förskolan och hur de använder sig utav det. LÄS MER