Sökning: "Pulveriserat aktivt kol PAK"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Pulveriserat aktivt kol PAK.

 1. 1. Pulverkol som akut kemisk barriär för dricksvatten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Alexandra Klerck; [2020]
  Nyckelord :Bensin; MGO; Hybridolja; Pulveriserat aktivt kol PAK ; oljeutsläpp; löslighet;

  Sammanfattning : På Norrvattens reningsverk, Görvälnverket, produceras dricksvatten genom rening av råvatten från Östra Mälaren. Dricksvattenverket ligger i direkt anslutning till Mälaren, vilket är bra då vattnet inte behöver transporteras för att renas. LÄS MER

 2. 2. Fluorescence probes: towards automatic coagulant dosing

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Daphné Lecellier; [2018]
  Nyckelord :Drinking water quality; Water treatment process; Coagulation; Microcystis aerugosa; algal organic matter; LC-OCD; EEM; powdered activated carbon; Alum;

  Sammanfattning : There is a current lack of accurate tools to determine the concentration of cyanobacteria in situ.  Besides, cyanobacterial blooms have to be carefully monitored in reservoirs as they are more frequent because of climate change and can lead to potential released of toxins, along with other components. LÄS MER

 3. 3. Möjligheten att kombinera pulveriserat aktivt kol (PAK) och MBBR för avskiljning av organiska mikroföroreningar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Sofia Högstrand; Maja Ignell; [2018]
  Nyckelord :PAK; pulveriserat aktivt kol; MBBR; Moving Bed Biofilm Reactor; avancerad rening; avloppsreningsverk; organiska mikroföroreningar; avloppsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The increased use of pharmaceuticals in combination with inadequate techniques and procedures in the wastewater treatment plants (WWTPs) have resulted in higher concentrations of pharmaceuticals and other organic micro pollutants (OMPs) in the aquatic environment. It has been established that these pollutants have caused changes in the behaviour and reproduction of fishes. LÄS MER

 4. 4. Integration of powdered activated carbon in tertiary disc filtration of wastewater

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Elias Thörnqvist; Philip Isgaard; [2016]
  Nyckelord :vattenförsörjningsteknik; water engineering; environmental engineering; flocculation; coagulation; PAC; disc filter; micropollutants; powdered activated carbon; avloppsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis investigates the feasibility of integrating Powdered Activated Carbon (PAC) in to chemical treatment in combination with disc filtration of tertiary wastewater. Jar and tube tests have been performed, where the suspension was filtered through a 10 μm disc filter from Hydrotech Veolia Water Technologies. LÄS MER

 5. 5. Stormwater treatment – Sorption of organic biocides from paints and renders

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Maja Ekblad; [2014]
  Nyckelord :stormwater; organic biocides; sorption; PAC; vermiculite; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In recent years, the fact that stormwater is not as clean as previously assumed have been addressed. A variety of chemicals have been pointed out as more problematic than others. This report will focus on organic biocides found in paints, renders and flat roofs in an urban milieu. LÄS MER