Sökning: "Punkterad"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Punkterad.

 1. 1. Skakad av liv - eller tvärtom? Hur kan Brechts syn på skådespelarens relation till rollen främja mitt möte som skådespelare med publiken?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Julia Sporre; [2021-11-19]
  Nyckelord :Brecht; Inlevelse; Publikmöte; Sceniskt framställande; Rolltagande; Repetition; Hantverk; Undersökande; Punkterad; Skådespelare; Skola; Emotion; Scenisk handling;

  Sammanfattning : Jag är under mitt sista år på min kandidatutbildning i skådespeleri på besök i Berlin och sitter på Volksbühne en kväll. Där blir jag fullkomligt knockad av en av skådespelerskorna, jag tänker att det är hennes emotionella insats som drabbar mig. LÄS MER

 2. 2. Operations on Étale Sheaves of Sets

  Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

  Författare :Eric Ahlqvist; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rydh showed in 2011 that any unramified morphism ƒof algebraic spaces (algebraic stacks) has a canonical and universal factorization through an algebraic space (algebraic stack) called the étale envelope of ƒ, where the first morphism is a closed immersion and the second is étale. We show that when ƒ is étale then the étale envelope can be described by applying the left adjoint of the pullback of ƒ to the constant sheaf defined by a pointed set with two elements. LÄS MER

 3. 3. Introduktion till Viterbialgoritmen : i enlighet med IEEE 802.11a

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Författare :Henrik Tölander; Håkan Wahlström; [2006]
  Nyckelord :Viterbi;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet var att programmera en viterbiavkodare i VHDL och sedan syntetisera den till en FPGA. Först testades viterbialgoritmen i Matlab och Simulink för att få en förståelse för hur Viterbialgoritmen fungerar. LÄS MER

 4. 4. Ars Subtilior i ny belysning : Magister Zaxharias Sumite karissime

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för musikvetenskap

  Författare :Martin Q Larsson; [1998]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractMartin Q Larsson. Ars Subtilior i ny belysning. Magister Zacharias' Sumite karissimi. Uppsala: Musikvetenskap  l998. LÄS MER