Sökning: "Punktskatter"

Visar resultat 6 - 8 av 8 uppsatser innehållade ordet Punktskatter.

 1. 6. Energibeskattning i Sverige och Danmark ur ett skattekonkurrensmässigt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara Salje; [2001]
  Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Energiskatteområdet är ett mycket dynamiskt område där regler ofta ändras och införs. Motiven för dessa förändringar är varierande, men genomgående är det en balansgång mellan miljöskäl och statsfinansiering. LÄS MER

 2. 7. Privatimport av varor enligt cirkulationsdirektivet

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Gustaf Hammarbäck; [2001]
  Nyckelord :Law; Punktskatter; EG-rätt; Inre marknaden; skatterätt; Man in black; privatimport; privatinförsel; cirkulationsdirektivet; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK;

  Sammanfattning : Harmonisering av punktskatter har skett främst genom Rådets direktiv 92/12/EEG om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor, det s k cirkulationsdirektivet. Cirkulationsdirektivets bestämmelser innebär att varorna i och för sig blir skattepliktiga när de produceras inom EU eller förs in till EU, men att de kan cirkulera fritt inom gemenskapen utan beskattningskonsekvenser. LÄS MER

 3. 8. EG:s punktskatter i teori och praktik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Maria Gustafsson; [1999]
  Nyckelord :EG-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : .... LÄS MER