Avancerad sökning

Hittade 4 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Smärtlindring med opioider. En jämförelse mellan olika beredningsformer av fentanyl och morfin.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Rebecka Svensson; [2017]
  Nyckelord :Buckal; Fentanyl; Intranasal; Intravenös; Morfin; Nebuliserad; Oral; Smärta; Toxicitet; Transdermal.;

  Sammanfattning : Smärta definieras enligt IASP (International Association of the Study of Pain) som ”An unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage, or described in terms of such damage”, vilket betyder att en potentiell eller faktisk vävnadsskada kan orsaka en känslomässig eller sensorisk obehaglig upplevelse. Smärtupplevelsen hos individer varierar och är därmed personlig. LÄS MER

 2. 2. Mykotoxiner i foder till häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Pernilla Karlsson Bergkvist; [2017]
  Nyckelord :mykotoxin; häst; hästfoder;

  Sammanfattning : Mykotoxikos är ett samlingsbegrepp för sjukdomstillstånd orsakat av förgiftning med mykotoxin, ett gift producerat av mögelsvampar. Det finns flera olika potentiellt patogena mögelsvampar som kan kontaminera grödor under tillväxt, skörd och lagring och därmed utgöra en hälsorisk för djur som äter dessa grödor. LÄS MER

 3. 3. Rumsbelysningens betydelse för refraktionen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO)

  Författare :Frida Thelandersson; [2015]
  Nyckelord :Binokulär refraktion; rumsbelysning; subjektiv refraktion; pupillstorlek;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studien var att undersöka om rumsbelysningen hade någon betydelse för resultatet av den binokulära subjektiva refraktionen. Metod: I den här studien deltog 30 personer med en medelålder på 22±2 år. LÄS MER

 4. 4. Fossil pigments and pigment organelles - colouration in deep time

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Ellinor Martin; [2012]
  Nyckelord :ommochrome; paleobiology; Green Riverformationen; Furformationen; fjädrar; insekter; fossil; ommokrom; paleobiologi; melanin; insect; feather; Fur Formation; Green River Formation.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Pigmentation is important in all animals and plants, e.g., for protection against radiation, for signalling and as camouflage. The fossil record contains both colourful bird feathers and insect cuticles. LÄS MER