Sökning: "Pupillutvidgning"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Pupillutvidgning.

 1. 1. Bakgrundsljud: påverkan på den mentala arbetsbelastningen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Amanda Hedlund; [2021]
  Nyckelord :Mental workload; Office environment; Eye-tracking; Background noise; Pupil dilation; Mental arbetsbelastning; Kontorsmiljö; Ögonkamera; Bakgrundsljud; Pupillutvidgning;

  Sammanfattning : Den fysiska arbetsmiljön är viktig för hälsan. Den kontorstypen vi arbetar i har en betydande påverkan på individen. Vi vet idag att buller, speciellt över en längre tid bidrar till negativa hälsoeffekter. Trots det utformar vi kontor med öppnare landskap där arbetstagare inte kan kontrollera bakgrundsljudet. LÄS MER

 2. 2. Pupil dilation as an indicator for auditory signal detection : Towards an objective hearing test based on eye tracking

  Master-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH); KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

  Författare :Matilda Dybäck; Johanna Wallgren; [2016]
  Nyckelord :Hearing loss; pupillary response; sinus tones; eye tracker; time window; Hörselnedsättning; pupillreaktion; sinustoner; eye tracker; tidsfönster;

  Sammanfattning : An early detection of hearing loss in children is important for the child's speech and language development. For children between 3-6 months, a reliable method to measure hearing and determine hearing thresholds is missing. LÄS MER