Sökning: "Purchasing process"

Visar resultat 1 - 5 av 492 uppsatser innehållade orden Purchasing process.

 1. 1. ANALYS AV IMPORTERADEPREFAB-ELEMENT : Analys om hur kontroll av importerad PREFAB-element sker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Mustafa Al Lafta; Rekar Ali; [2021]
  Nyckelord :Import; Concrete elements; domestic; International purchasing; certification.;

  Sammanfattning : At present, the construction industry is growing in the worldwide, which means that business andagreements between companies can occur with any complications. International purchases have shownan increase by construction companies to reduce financial expenses in a construction project. LÄS MER

 2. 2. Development of a Proactive Supply Risk Management Model

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik; Lunds universitet/Institutionen för teknisk ekonomi och logistik

  Författare :Albin Melin; Jesper Jensen Ehlers; [2021]
  Nyckelord :Supply Risk Management; SRM; Supply Chain Management; Swedish Agrifood Industry; Multiple Case Study; Constructive Research; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Supply risk management (SRM) is a well-established aspect in the field of supply chain management (SCM) that has gained even more relevance due to the ongoing covid-19 pandemic. Many articles have been published relating to the topic, such as Norrman and Jansson (2004) and Zsidisin (2003a). LÄS MER

 3. 3. E-auction as a complement to IOCM - A case study from the automotive industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Felicia Ivarsson; [2020-07-01]
  Nyckelord :E-auction; IOCM; Transaction Cost Economics; Industrial Network Approach; Purchasing and Supply Management; Buyer-supplier Relationship;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 4. 4. External environmental analysis – A case study of important factors and challenges

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Thomas Mc Lintock; Viktor Hofmann; [2020-06-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 5. 5. Första, andra, tredje. Såld! : En kvalitativ studie om hur e-service quality påverkar konsumenternas köpbeteenden inom nätauktioner

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Ludwig Estedahl; Axel Gasslander; [2020]
  Nyckelord :e-service quality; buying process; word of mouth; electronic word of mouth; e-service quality; köpprocess; word of mouth; electronic word of mouth;

  Sammanfattning : Fenomenet med auktioner är inget nytt begrepp, utan man har i flera decennier använt sig av liknande tjänster och nätauktioner har haft en positiv utveckling i takt meddigitaliseringen. I en tid där fokus ligger på hållbarhet blir nätauktioner allt viktigare genom deras arbete med cirkulär ekonomi. LÄS MER