Sökning: "Purchasing-Decision-Process"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Purchasing-Decision-Process.

 1. 1. Effekten av negativ elektronisk ”word of mouth” på konsumenters attityder och köpintentioner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adam Lababidi; Baboucarr Mboob; [2020]
  Nyckelord :Negative eWOM; Purchasing-Decision-Process; customer reviews; attitudes; purchasing intent; Negativ eWOM; köpbeslutprocess; online recensioner; attityder; köpintentioner;

  Sammanfattning : This study examines the effect of electronic Word-of-Mouth (eWOM) on consumers’ purchasing decision process, more specifically: How does consumer attitudes and purchasing intent toward companies and their products affected by negative eWOM on social media. The study is based on three-component model of attitudes which identifies attitude as the awareness, assessment and readiness to act. LÄS MER

 2. 2. Moderna betalningsmetoder : en studie om avgiftsfri faktura och dess påverkan på konsumenters köpbeslut

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Paula Milovac; Emelie Ericsson; Matilda Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Invoice; Credit Konsumtion; Consumer behavior; Buying decision; Faktura; Kreditkonsumtion; Köpbeslutsprocessen; Påverkan;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur betalningsmetoden avgiftsfri faktura påverkar unga konsumenters köpbeslut inom den svenska e-handeln. Studien skallförtydliga hur de påverkande faktorerna inverkar i de olika stegen avköpbeslutsprocessen samt belysa de för- och nackdelar som kan uppstå vidanvändningen av avgiftsfri faktura. LÄS MER

 3. 3. The never-ending story : Discovering touch points and customer experiences along the customer journey

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Daniel Francesco Lindberg; Tobias Vermeer; [2019]
  Nyckelord :customer journey; touch points; touchpoints; touch-points; customer experience; purchase-decision process; purchasing-decision process; digital marketing;

  Sammanfattning : Today’s society is earmarked by developments in technology so drastic, that our lives are continuously changed, impacted and remolded. When thinking about how many impressions one goes through during a single day, the results will be uncountable. And at an increasing pace, many of these impressions are shifting to the digital realm. LÄS MER

 4. 4. Får det lov att vara en bil? : En kvalitativ studie om köpbeslutsprocessen inom bilhandeln och hur det fysiska säljmötet har förändrats.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Sofie Engström; Pontus Mattsson; Philip Olofsson; [2019]
  Nyckelord :Buying decision process; salesperson; customer; sales meeting; car dealership and car sales.; Köpbeslutsprocessen; säljare; kund; säljmötet; bilåterförsäljare och bilhandel.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Studien har undersökt hur köpbeslutsprocessen och det fysiska mötet ser ut i bilhandeln samt om det finns skillnader mellan hur kvinnor och män upplever köpbeslutsprocessen inom bilhandeln. Studiens ämne valdes på grund av att det gjorts tidigare studier inom bilhandeln gällande köpbeslutsprocessen, men att det finns en brist sedan det digitala mötet kom in i bilden. LÄS MER

 5. 5. Varumärke som varumärke? : En kvalitativ studie om konsumenters inställning till egna märkesvaror respektive leverenantörers märkesvaror

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :My Lovén; Emma Rydeberg; [2019]
  Nyckelord :brand; buyer decision process; consumer; evoked set; EMV; LMV; varumärke; köpbeslutsprocessen; konsumenter; evoked set; EMV; LMV;

  Sammanfattning : Syfte: Butikskedjornas egna varumärken har utvecklats och förändrats. Studien syftar till att öka förståelse för hur konsumenters inställning till varumärken påverkas av butikskedjornas utveckling av egna märkesvaror och leverantörers märkesvaror, i det tredje steget av köpbeslutsprocessen. LÄS MER