Sökning: "Purism"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Purism.

 1. 1. "Färgformer strömma i harmoni till varandra" : En undersökning i rörelseuttryck i Otto G. Carlsunds måleri

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Nils Sjölin; [2020]
  Nyckelord :Otto G. Carlsund; Rörelse; Maskin-estetik; Kubism; Purism; Ballet Mécanique; Viking Eggeling; Fernand Léger; Ikonologi; Konstruktivism; Dadaism; Gesamtkunstwerk;

  Sammanfattning : This essay aims to examine the manifestations of physical movement in two paintings by the Swedish modernist Otto G. Carlsund and to show aesthetic similarities to other modernist artists of the 1920s avant-garde. LÄS MER

 2. 2. “¿Como le podi poner doblaje chileno a una comedia argentina? este doblaje es mas rasca que peruano con visos”. Ideologías lingüísticas en redes sociales en Chile.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Alberto Burgos Uribe; [2019-02-21]
  Nyckelord :spanska; Ideología lingüística; Chile; Twitter; YouTube; Purismo; Estandarización; Nacionalismo; Clasismo; Chauvinismo; Argentina;

  Sammanfattning : The purpose of this research is to use social networks to analyze the linguistic ideologies ofChileans. In order to carry out this investigation the present work used as corpus, commentsthat different users have left in relation to the dubbing of the Argentine soap opera Esperanzamía to the Chilean colloquial dialect. LÄS MER

 3. 3. Attityder till engelska lånord : - awesome eller skräckinjagande?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Jenniefer Brundin; Jennifer Hebert; [2017]
  Nyckelord :engelska lånord; svenska språket; attityder; purism; åldersgrupper; sociolingvistik; kvantitativ undersökning; enkät;

  Sammanfattning : Är engelska lånord ett hot mot eller har de en berikande effekt på det svenska språket? Det engelska språkets inflytande på det svenska språket växer ständigt i samband med utvecklingen, som resulterar i att nya begrepp och beteckningar letar sin in i det svenska språket. Frågan är dock om svenskar har en negativ attityd till de engelska lånordens framväxt eller om de är positivt inställda till dess inverkan på det svenska språket. LÄS MER

 4. 4. »Purism» eller ”språkrensning”? En kritisk attitydanalys av två artiklar om ett och samma fenomen i olika upplagor av Nordisk familjebok kring sekelskiftet 1900.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anders Johansson; [2015-10-23]
  Nyckelord :kritisk textanalys; attityder; purism;

  Sammanfattning : Specialarbete, SV1301, 15 hp.Svenska språketVårterminen 2012Handledare: Andreas Nord... LÄS MER

 5. 5. Bruket av engelska i svenska och isländska : En jämförande studie av språkbruk och attityder

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Nina Ericson; [2015]
  Nyckelord :Lånord; kodväxling; attityder; engelska; svenska; isländska; blogg; purism;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att se hur bruket av engelska ser ut i de två nordiska språken svenska och isländska, samt om det finns några skillnader i fråga om förhållningssätt till engelsk påverkan. Inte bara accepterade lånord inkluderas, utan även mindre etablerat bruk av engelska såsom fraser, utrop och liknande. LÄS MER